Ogłoszenie o wynikach wyboru wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy ulicy Heweliusza wraz z infrastrukturą techniczną

Zarządzeniem  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.05.2008r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 28.04.2008r., w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 EURO na wybór wykonawcy „Projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy ulicy Heweliusza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną” oraz wybór oferty spełniającej wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Ofertę z ceną brutto 189 100,00 zł. za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiła firma Pana Edwarda Trocki -  Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane „EDBUD”, mająca swoją siedzibę w Gdyni przy ul. Wierzbowej 25, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania jw.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Winiarz
Wprowadził informację: Elżbieta Guzińska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2008
Data udostępnienia informacji: 15.05.2008
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2011 11:54 Korekta Magdalena _Kubicka