Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego do 14 000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji udzielonej przez Wykonawców na roboty budowlane: „Przebudowa części dachu ( z wyjątkiem bloku żywieniowego i

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.06.2008r Zamawiający udzielił zamówienia publicznego do 14 000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji udzielonej przez Wykonawców na roboty budowlane: „Przebudowa części dachu ( z wyjątkiem bloku żywieniowego i sali gimnastycznej ) Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni" firmie: POWIERNIK Biuro Obsługi Budownictwa , 84-232 Rumia, ul. Gdańska 47/31, działającej na podstawie wpisu pod nr 8436 w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Rumi.
Za wykonanie usługi ustalono wynagrodzenie w wysokości: 49.000,00 PLN netto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100) / 59.780,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100), płatne z budżetu Miasta , dział 810 rozdz. 80101 § 6050 - szkoły podstawowe przebudowa obiektów. Obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego 71095§ 4300.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data udostępnienia informacji: 25.06.2008