Dom Pomocy Społecznej przy ul.Pawiej w Gdyni

Gdynia, dnia 13.08.2008r

OGŁOSZENIE O WYNIKU
przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na wykonanie roboty budowlanej objętej zadaniem ,,Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni".
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.08.2008r Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 30.07.2008r w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na wykonanie roboty budowlanej objętej zadaniem: ,,Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu składania ofert złożono 6 ofert, w tym 5 ważnych ofert .
Wykluczono na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcę: ,,WASKO'' Piotr Dawidowski, 84-230 Rumia, ul. Kosynierów 37/7 - wykonawca ten nie wniósł wadium ważnego w okresie związania ofertą .
Na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .
Najkorzystniejszą ofertę z ceną ryczałtową brutto:13.998.825,02 zł złożyła firma: Przedsiębiorstwo Robót Energetyczno Budowlanych ,,BUDREM'' Roman Rybak, 84-242 Luzino, ul. Krótka 1 , wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Luzino pod numerem 69/89, NIP - 588-000-18-49, z którą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.
Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie następujących kryteriów przyjętych Zarządzeniem 5428/ 08/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.03.2008r:
1. cena oferty brutto - 97 %
2. okres udzielonej gwarancji - 3 %

Liczba punktów uzyskanych przez ofertę:
Oferta nr 05 firma Przedsiębiorstwo Robót Energetyczno Budowlanych ,,BUDREM'' Roman Rybak
Ocena oferty w poszczególnych kryteriach:
1. 9,70 pkt (cena brutto 13.998.825,02 zł)
2. 0,30 pkt (okres udzielonej gwarancji 55 miesięcy)
Razem 10,00 pkt

Pozostali Wykonawcy uzyskali :
01. Firma Usługowo Handlowa LEMAR W&M.Hartuna sp.j.
83-250 Skarszewy ul. Drogowców 2 6,99 + 0,00 = 6,99 pkt.
02. Przedsiębiorstwo Budowlane KOKOSZKI SA
80-298 Gdańsk ul. Budowlanych 31 8,08 + 0,30 = 8,38 pkt
04. Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane S-Bud SA
83-200 Starogard Gd. ul. Ceynowy 27 9,22 + 0,30 = 9,52 pkt
06. PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz
81-206 Gdynia, ul. Morska 147 9,43 + 0,30 = 9,73 pkt


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data udostępnienia informacji: 13.08.2008