Budowa kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie nawierzchni w ul. Górniczej w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na wykonanie zadania
,,Budowa kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie nawierzchni w ul. Górniczej w Gdyni"


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 8565/08/V/U z dnia 02.12.2008r Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 18.11.2008r w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na roboty budowlane pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie nawierzchni w ul. Górniczej w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 7 ofert.

Najkorzystniejszą ofertę nr 07 złożyła firma P.H.U. "Koszałka" Wiesław Koszałka, 84-252 Zamostne 9, z którą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 7537/08/V/U z dnia 10.09.2008r:
- cena oferty brutto - 90 %
- okres udzielonej gwarancji - 5 %
- termin wykonania - 5 %


Oferta nr 01 - Przedsiębiorstwo „ABT" Sp. z o.o., 80-311 Gdańsk, ul. Grottgera 19A/2
1. cena brutto - 475 835,90 zł (7,42 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy (0,35 pkt)
3. okres wykonania - 180 dni (0 pkt)
RAZEM 7,77 pkt


Oferta nr 02 - Przedsiębiorstwo Robót Wodociągowych i Kanalizacyjnych "WPRWiK" S.A.,
80-557 Gdańsk, ul.Narwicka 21 B
1. cena brutto - 441 894,71 zł (8,17 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 60 miesięcy (0,5 pkt)
3. okres wykonania - 143 dni (0,16 pkt)
RAZEM 8,83 pkt


Oferta nr 03 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DAMAR" Damian Klebba,
84-107 Starzyno, ul. Łąkowa 21
a. cena brutto - 445 559,99 zł (8,09 pkt)
b. okres udzielonej gwarancji - 60 miesięcy (0,5 pkt)
c. okres wykonania - 150 dni (0,05 pkt)
RAZEM 8,64 pkt

Oferta nr 04 - KONSORCJUM: Przedsiębiorstwo Portowe "SIEĆ"Sp. z o.o., 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 7
Przedsiębiorstwo Drogowe „GDYNIA" Sp. z o.o., 81-061 Gdynia, ul. Handlowa 27
1. cena brutto - 710 821,24 zł (2,19pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,15 pkt)
3. okres wykonania - 120 dni (0,5 pkt)
RAZEM 2,84 pkt


Oferta nr 05 - "PRI-BUD" Sp. z o.o., 84-200 Wejherowo, ul. Tartaczna 8
1. cena brutto - 544 801,96 zł (5,88 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,5 pkt)
3. okres wykonania - 133 dni (0,31 pkt)
RAZEM 6,69 pkt


Oferta nr 06 - Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, 81-038 Gdynia, ul.Hutnicza 35
1. cena brutto - 525 265,58 zł (6,32 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,15 pkt)
3. okres wykonania - 120 dni (0,5 pkt)
RAZEM 6,97 pkt


Oferta nr 07 - P.H.U KOSZAŁKA Wiesław Koszałka, 84-252 Zamostne, Zamostne 9
1. cena brutto - 404 562,83 zł (9,0 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,15 pkt)
3. okres wykonania - 180 dni (0 pkt)
RAZEM 9,15 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 05.12.2008