Zawiadomienia o unieważnieniu wyniku przetargu nieograniczonego pod nazwą „Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni 2007-2011” - Część I

Zamawiający informuje, że Zarządzeniem nr 1778/07/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.04.2007 r. w wyniku uwzględnienia protestu złożonego przez jednego z wykonawców, unieważniony został wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni 2007-2011” - Część I.
Ponadto na podstawie art. 183 ust 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ww. Zarządzenia zobowiązano komisję przetargową do powtórnego przeprowadzenia czynności badania i oceny ofert w postępowaniu dla części I.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Jolanta _Sagan
Data udostępnienia informacji: 20.04.2007