Zatwierdzenie wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 278 000 na wykonanie remontu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni, ul. Narcyzowa 6 w zakresie części A – wymiana stolark

 

Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia, że

Zarządzeniem  Nr 3335/07/V/M  z  dn. 04.09.07r.  zatwierdził wynik postępowania

o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 278 000 na wykonanie remontu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  Nr 3 w Gdyni,

ul. Narcyzowa 6 w zakresie części  A –  wymiana stolarki okiennej w
budynku Zespołu Szkół  Ogólnokształcących  Nr 3 w Gdyni, ul. Narcyzowa 6.W części A : wymiana stolarki budowlanej w budynku Zespołu SzkółOgólnokształcących  Nr 3 w Gdyni, ul. Narcyzowa 6 ofertę złożyły następujące firmy: 1.  ARKADA-KOD Jan Powierski   Dariusz Nadolny  Spółka jawna     ul. Witosa 7B,  86-100 Świecie-cena oferty 476 878,39 zł (brutto)
2. GDYŃSKA FABRYKA OKIEN s.c.  Piotr Andrzejewski  Karol Grądek    ul. Rdestowa 51 D, 81- 577 Gdynia -cena oferty 448 558,77zł (brutto)3.  EUROOKNA Sp. z o.o. ul. Hutnicza 4, 81-061 Gdynia   
                                                     -cena oferty 337 338,8 zł (brutto)              Do wykonania robót  wymiany stolarki budowlanej została  wybrana firma : EUROOKNA Sp. z o.o. ul. Hutnicza 4, 81-061 Gdynia, która oferowała wykonanie robót

cenie 337 338,8 zł brutto. 

Firma spełniała warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i  oferowała najniższą cenę.

 Jedynym kryterium oceny ofert była cena – 100%.   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Beata Brzostowska
Data udostępnienia informacji: 10.09.2007