Wyniku przetargu nieograniczonego do 60 000 EURO na montaż i demontaż elementów wizualnej identyfikacji Gdyni podczas imprez z kalendarza imprez miejskich w 2007 r.

Zarządzeniem nr 446/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3 stycznia  2007 r. został zatwierdzony wynik przetargu o zamówienie publiczne w sprawie montażu i demontażu elementów wizualnej identyfikacji Gdyni  podczas imprez z kalendarza imprez miejskich
w 2007 r.
Oferty złożyło trzech Wykonawców.
W dniu 17 stycznia 2007  r. o godz. 12.00 odbyło się publiczne otwarcie ofert. W trakcie prac komisja dokonała oceny ważności ofert. Wszystkie oferty są ważne. W przypadku niniejszego postępowania jedynym kryterium oceny ofert była cena, w związku z powyższym, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 3 złożona przez:
Agencję Arkanus z siedzibą w Gdyni przy ul. Dąbrowskiego 21/1

na kwotę 47 549,50 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Aleksandra Pawłowska
Data udostępnienia informacji: 26.01.2007