Wyniki wyboru wykonawcy:Projektu budowlanego przebudowy kanałow deszczowych w ulicy Ejsmonda wraz z budową urządzeń podczyszających teren Polanki

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3291/07/V/U  z dnia 28.08.2007 r. udzielono zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu „Projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Ejsmonda w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających oraz regulacją gospodarki wodnej na terenie Polanki Redłowskiej”.Zamówienie z wolnej ręki poprzedzone było 3 postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w których dwukrotnie nie wpłynęła żadna oferta i jeden raz wpłynęła oferta, która nie spełniała warunków formalnych zawartych w SIWZ.Zamówienia na wykonanie usługi jw. powierzono, po przeprowadzonych negocjacjach, firmie „Jawomor” sp. z o. o. (mającej swoją siedzibę w Gdańsku przy ulicy Czarny Dwór 8A), za cenę ryczałtową równą 200 000 zł. netto (tj.: 244 000 zł. brutto).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Monika Grocholewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2007
Data udostępnienia informacji: 03.09.2007
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2011 12:16 Korekta Magdalena _Kubicka