Wynik wyboru wykonawcy: "Projektu budowlanego oraz wykonawczego regulacji rzeki Chylonki na odcinku od torów PKP do ul. Hutniczej w Gdyni."

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.06.2007 r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 04.06.2007 r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 Euro na wybór wykonawcy: „Projektu budowlanego oraz wykonawczego regulacji rzeki Chylonki na odcinku od torów PKP do ul. Hutniczej w Gdyni” oraz wybór najkorzystniejszej oferty, spełniającej wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Najkorzystniejszą ofertę z ceną ryczałtową 188 000,00 zł netto (tj.: 229 360,00 zł. brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiła Grupa Projektowa DERING, mająca swoją siedzibę w Gdyni przy ul. Gryfa Pomorskiego 52B/5, z którą zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania jw.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Monika Grocholewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2007
Data udostępnienia informacji: 15.06.2007
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2011 12:24 Korekta Magdalena _Kubicka