Wynik przetargu powyżej 60.000 euro a poniżej 211.000 euro na usługę wykonania: „Elektronicznej Mapy Akustycznej Miasta Gdyni (EMAMG)”

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.02.2007 r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 15.01.2007 r. w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 Euro a poniżej 211 000 Euro na wybór wykonawcy: „Elektronicznej Mapy Akustycznej Miasta Gdyni (EMAMG)” oraz wybór najkorzystniejszej oferty, spełniającej wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Najkorzystniejszą ofertę z ceną: 1 095 560 zł. brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiła firma BMT Cordah Sp. z o.o., mająca swoją siedzibę w Gdańsku przy ul. Kościerskiej 7, z którą zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania jw.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Bartosz Frankowski
Data udostępnienia informacji: 21.02.2007