Wynik przetargu poniżej 60.000 euro na wybór wykonawcy: „Robót remontowych w budynku Straży Miejskiej przy ul. Zakręt do Oksywia 10”

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU poniżej 60.000 EURO NA WYBÓR WYKONAWCY: „Robót remontowych w budynku Straży Miejskiej przy ul. Zakręt do Oksywia 10”


Zarządzeniem Nr 705/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.01.2007 r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 26.01.2007 r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 Euro na wybór wykonawcy: „Robót remontowych w budynku Straży Miejskiej przy ul. Zakręt do Oksywia 10 w Gdyni” .

 

Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity – Dz.U. 06.164.1163 ) unieważnia się przetarg ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Beata Brzostowska
Data udostępnienia informacji: 31.01.2007