Wynik przetargu poniżej 60.000 euro na dostawy tonerów dla Urzędu Miasta Gdynio w 2007 r.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.01.2007 r. nr 503/07/V/S- zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 Euro na dostawy tonerów dla Urzędu Miasta Gdyni w 2007r.
Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy P.H.U. „Portal” Sp. z o.o.  z ceną 58 154,81 zł. brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Krzysztof Milbord
Data udostępnienia informacji: 30.01.2007