Wynik przetargu nieograniczonego poniżej 211 000 Euro na dostawę naturalnej wody źródlanej, mineralnej dla UMG na rok 2008

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.12.2007r Nr 4546/07/V/S zatwierdzono postępowanie o udzielenie zamóweinia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 211 000 Euro na dostawę naturalnej wody źródlanej, mineralnej dla UMG na 2008 rok.
Wybrano ofertę firmy  Nestle Waters Polska SA O/ Dar Natury z ceną 51.436,40 zł  brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Marek Hoffmann
Data udostępnienia informacji: 28.12.2007