Wynik przetargu nieograniczonego do 60.000 EURO na opracowanie "Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Gdyni wraz z Programem Rozwoju Produktów Turystycznych"


Zarządzeniem nr 751/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia  2007 r. został zatwierdzony wynik przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne w sprawie opracowania „Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Gdyni wraz z Programem Rozwoju Produktów Turystycznych”.
Ofertę złożył jeden Wykonawca.
W dniu 19 stycznia 2007  r. o godz. 11.00 odbyło się publiczne otwarcie oferty. W trakcie prac komisja dokonała oceny ważności oferty. Oferta została uznana za ważną. W przypadku niniejszego postępowania kryteriami oceny oferty była cena oraz szczegółowy opis koncepcji strategii.
W postępowaniu wygrała Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2  z ofertą na kwotę 112.240 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Agnieszka Krasińska
Data udostępnienia informacji: 01.02.2007