Wynik postępowania na wykonanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego budowy skrzyżowania ulic: Adm. Józefa Unruga, Puckiej, Złotej, Platynowej i Kmdr. Xawerego Czernickiego

Zamawiający informuje, że Zarządzeniem Nr 580/07/V/U z dnia 19 stycznia 2007 r. Prezydent Miasta Gdyni zatwierdził wynik przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę do 60 000 euro na usługę pod nazwą wykonanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego budowy skrzyżowania ulic Adm. Józefa Unruga, Puckiej, Złotej, Platynowej i Kmdr. Xawerego Czernickiego.

 Na wykonawcę ww. usługi została wybrana firma Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane ,,EDBUD" z siedzibą w Gdyni przy ul. Wierzbowej 25, z ceną ofertową brutto 140.300,00 zł.

Złożone zostały dwie oferty.

Oferta Nr l - Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane ,,EDBUD”, 81-558 Gdynia, ul. Wierzbowa 25, na kwotę brutto 140.300,00 zł.

Oferta Nr 2 - Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 25, na kwotę brutto 291.580,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Monika Grocholewska
Data udostępnienia informacji: 31.01.2007