Wynik postępowania na roboty budowlane. Likwidacja barier na terenie placówek specjalnych.Specjalny Ośrodek Szkolno wychowawczy nr1 ul.Pkł.Dąbka 277

                                 PREZYDENT MIASTA GDYNI zawiadamia, że Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3313/07/V/M  z dnia 4.09.2007r zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 22.08.2006 r. w trybie przetargu nieograniczonego do 5 278 000 euro na roboty budowlane: : „Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się na terenie placówek specjalnych,  Obszar C programu „w mojej szkole jestem bezpieczny” Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr1 w Gdyni ul. Płk  Dąbka 277”W postępowaniu przetargowym o udzielenie przedmiotowego zamówienia została złożona 1 oferta, złożone przez: Firma WIP Spółka z o.o. z siedzibą 80-381  Gdańsk, ul. Słowiańska 10Oferta została złożona na kwotę : 268 348,05 zł brutto i uzyskała 100 punktów.Na wykonawcę zadania wybrano Firmę WIP Spółka z o.o.  z siedzibą; 80-381  Gdańsk, ul. Słowiańska 10

                                                                                           

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Beata Brzostowska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2007
Data udostępnienia informacji: 07.09.2007
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2011 12:16 Korekta Magdalena _Kubicka
07.07.2011 12:10 Korekta Magdalena _Kubicka