Wynik postępowania na roboty budowlane. Adaptacja pomieszczeń apteki na potrzeby Centrum Aktywnacji Seniora przy ul. Orłowskeij 66

                        PREZYDENT  MIASTA  GDYNI
 zawiadamia, że Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3364/07/V/M  z dnia 4.09.2007r zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 30.08.2006 r. w trybie przetargu nieograniczonego do 5 278 000 euro na roboty budowlane: Adaptacja pomieszczeń apteki na potrzeby Centrum Aktywności Seniora w Gdyni przy ul. Orłowskiej 66 W postępowaniu przetargowym o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostały złożona 1 oferta, złożone przez: Macieja Wielochowskiego prowadzącego działalność gospodarczą  pod nazwą Firma Budowlana GAMA Sp. z o.o. Nr REGON 191105452 z siedzibą w Gdyni, przy ul. Równoległej 43, reprezentowaną przez Macieja Wielochowskiego- właściciela, Oferta została złożona na kwotę : 199 983,99 zł brutto i uzyskała 100 punktów.
Na wykonawcę zadania wybrano Macieja Wielochowskiego prowadzącego działalność gospodarczą  pod nazwą Firma Budowlana GAMA Sp. z o.o. Nr REGON 191105452 z siedzibą w Gdyni, przy ul. Równoległej 43,  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Beata Brzostowska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2007
Data udostępnienia informacji: 07.09.2007
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2011 12:05 Korekta Magdalena _Kubicka