Wykonywanie robót awaryjno-naprawczych na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Gdyni w latach 2007 – 2009


Zarządzeniem nr 2240/07/V/U z dnia 30 maja 2007r Prezydent Miasta Gdyni zatwierdził wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonywanie robót awaryjno-naprawczych na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Gdyni w latach 2007 – 2009.

Na wykonawcę usługi wybrana została firma Przedsiębiorstwo ABT Sp. z o.o.,  ul. Grottgera 19a/2, 80-311 Gdańsk, z łączną ceną ofertową brutto 2.209.118,54 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Jolanta _Sagan
Data udostępnienia informacji: 31.05.2007