Wykonanie remontu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni, ul. Narcyzowa 6 w zakresie części B wymiana instalacji wewnętrznych

 

                                                                 Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia, że

Zarządzeniem  Nr 3114/07/V/M  z  dn. 07.08.07r.  zatwierdził wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 278 000 na wykonanie remontu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  Nr 3 w Gdyni, ul. Narcyzowa 6 w zakresie części  B wymiana instalacji wewnętrznej c.o. i w części C wymiana parkietu w sali gimnastycznej .

W części  B: wymiana instalacji wewnętrznej c.o. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni, ul. Narcyzowa 6  oferty złożyły  dwie firmy:1. ADREM  ZAKŁAD REMONTOWO  cena oferty 285 167,22 zł (brutto) BUDOWLANY, ul. Boh. Starówki Warszawskiej 16,  81-455 Gdynia   2. Biuro Techniczno- Handlowe Branży cena oferty 229 360,00 zł (brutto)  Energetycznej „ TERMA”, ul. Polanki 12,80-308    Gdańsk

Do wykonania robót  wymiany instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania wybrana została  firma :Biuro Techniczno- Handlowe Branży  Energetycznej „ TERMA”, ul. Polanki 12;80-308  Gdańsk, która oferowała wykonanie robót w   cenie  229 360,00 zł brutto.

Firma spełniała warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i  oferowała najniższą cenę.

W  części C:  wymiana parkietu w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni, ul. Narcyzowa 6  ofertę złożyła jedna firma :PROFI  PARKIET  Grzegorz Zemsta  cena oferty113 368,73  zł ( brutto)            

           ul. Komandorska 42, 81-232  Gdynia

 

Do wykonania prac wymiana parkietu w sali gimnastycznej wybrana została firma PROFI  PARKIET  Grzegorz Zemsta  ul. Komandorska 42, 81-232  Gdynia, która oferowała  wykonanie robót  w  cenie   113 368,73  zł  brutto.

Firma spełniała warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Jedynym kryterium oceny ofert była cena – 100%.      

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Beata Brzostowska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2007
Data udostępnienia informacji: 10.08.2007
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2011 12:21 Korekta Magdalena _Kubicka