Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Rejonu IV w Gdyni, w latach 2007-2011

Gdynia, dnia  18.07.2007 r.
                                                                             
EZP/340/85/UG/07  
 
                                                                        
Zgodnie z  art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  informuję,  że w dniu 17.07.2007 r. Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem  Nr 2902/2007/V/U zatwierdził  wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Rejonu IV   w Gdyni w latach 2007-2011 i dokonał wyboru oferty firmy:  ZIELEŃ-PARK  sp. z o.o.    ul. Litewska 3 81-321 Gdynia, cena wykonania usługi  :    1.120.430,91 zł brutto   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa _Jodłowska
Data udostępnienia informacji: 18.07.2007