Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w latach 2007 - 2011 na część I (rejon I).

Zatwierdza się wybór wykonawcy, ktory złożył najkorzystniejszą ofertę na  część I zamówienia (rejon I)–  Ewa Ostrzyniewska-Patyna "Platan", 81-601 Gdynia, ul. Amona 26  z ceną ofertową brutto 2.340.784,91 zł.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Bożena _Blank
Data udostępnienia informacji: 27.04.2007