Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni 2007-2011

Zamawiający informuje, że zarządzeniem z dnia 06 kwietnia 2007r. Prezydent Miasta Gdyni zatwierdził wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 211 000 EURO na usługę pod nazwą „Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni 2007-2011”.
Na wykonawcę ww. usług zostały wybrane firmy:

  1. Dla Części I (Rejon I)  z ceną ofertową brutto 2.325.622,33 zł  “Usługi Leśne i Pielęgnacja Zieleni” Janusz Tobiański ul. Krawiecka 30/H /21, 81-188 Gdynia,
  2. Dla Części II (Rejon II) z ceną ofertową brutto za kwotę 2.410,046,54 zł Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych “Malwa” ul. I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia,
  3. Dla Części III (Rejon III ) z ceną ofertową brutto za kwotę: 1.536.021,00 zł “Platan” Ewa Ostrzyniewska- Patyna ul. Amona 26, 81- 601 Gdynia  
  4. Dla Części V (Rejon V ) z ceną ofertową brutto za kwotę: 1.347.257,01 zł Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych “Malwa” ul. I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia,
  5. Dla Części VI (Rejon VI ) z ceną ofertową brutto za kwotę: 1.112.119,16 zł Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych “Malwa” ul. I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia,
  6. Dla Części VII (Rejon VII ) z ceną ofertową brutto za kwotę: 1.450.212,84 zł  “Platan” Ewa Ostrzyniewska- Patyna ul. Amona 26, 81- 601 Gdynia  
  7. Dla Części VIII (Rejon VIII ) z ceną ofertową brutto za kwotę: 2.047.843,05 zł “ Garden” Koserwacja Terenów Zieleni Lucyna Ferlin ul. Turystyczna 5, 84-207 Bojano.

Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówien Publicznych, Dz.U.z 2006r Nr 164 poz. 1163, unieważnia się postępowanie dla Części IV (Rejon IV ).Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Bożena _Blank
Data udostępnienia informacji: 06.04.2007