Utrzymanie urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gdyni

Zamawiający informuje, że zarządzeniem z dnia 27 kwietnia 2007r. Prezydent Miasta Gdyni zatwierdził wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości do 60 000 euro na zadanie: „Utrzymanie urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gdyni”


Na wykonawcę ww. usług została wybrana firma „PLATAN” Ewa Ostrzyniewska-Patyna, ul. Amona 26, 81-601 Gdynia z ceną ofertową brutto 237 767,39 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Bożena _Blank
Data udostępnienia informacji: 02.05.2007