Utrzymanie terenu rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni Wielkim Kacku

Zamawiający informuje, że Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.06.2007r., zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 € na wybór wykonawcy usługi pod nazwą „Utrzymanie terenu rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni Wielkim Kacku

UZASADNIENIE
Na podstawie art.24 ust. 2 p. 3 Wykonawca - Biuro Obsługi Budynków „BOB” s.c. D. Słowik, J. Kaczmarski, ul. Lipowa 5, 81-572 Gdynia, został wykluczony, a na podstawie art. 89 p. 5 jego oferta została odrzucona.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, ze względu na fakt, że cena drugiej oferty,  złożonej przez ZIELEŃ-PROJEKT Sp z o.o., ul. Wileńska 28, 81-302 Gdynia przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Jolanta _Sagan
Data udostępnienia informacji: 13.06.2007