Utrzymanie pieszych ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Gdyni w latach 2007-2011

Zamawiający informuje, że zarządzeniem z dnia 20 kwietnia 2007r. Prezydent Miasta Gdyni zatwierdził wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 211 000 EURO na usługę pod nazwą „Utrzymanie pieszych ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Gdyni w latach 2007-2011”.
Na wykonawcę ww. usług zostały wybrane firmy:


  1. Część I (Rejon A) z ceną ofertową brutto 2.705.396,25 zł „Zieleń – Park” Sp. z o.o. ul. Litewska 3, 81-321 Gdynia,

  2. Część II (Rejon B) z ceną ofertową brutto 3.456.970,41 zł „Zieleń – Park” Sp. z o.o. ul. Litewska 3, 81-321 Gdynia,
  3. Część III (Rejon C ) z ceną ofertową brutto 2.421.648,43 zł Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna 60-476 Poznań, ul. Jasielska 7.
Zamawiający informuje, że zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.05. 2007r unieważniony zostal wynik dla części II (rejon B) postępowania, zatwierdzonego Zarządzeniem Prezydenta  w dniu 20.04.2007r. Tym samym zarządzeniem z 15.05.2007r zatwierdzony został wybór wykonawcy części II postępowania tj. konsorcjum składające się z Przedsiębiorstwa Budowlano - Komunalnego "Jutrzenka" i Przedsiębiorstwa "Delta", reprezentowane przez Przedsiębiorsto "Delta" Sp. z o.o. ul. Janka Wiśniewskiego 26, 81-335 Gdynia z ceną ofertową 4.555.667,99 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Jolanta _Sagan
Data udostępnienia informacji: 20.04.2007