Usuwanie dzikich wysypisk odpadów i padłych zwierząt z terenu Gminy Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gdyni informuje, że zarządzeniem z dnia 22 grudnia 2006r Prezydent Miasta Gdyni zatwierdził wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO pod nazwą „Usuwanie dzikich wysypisk odpadów i padłych zwierząt z terenu Gminy Miasta Gdynia”.
 
Na wykonawcę usługi wybrane zostało Przedsiębiorstwo DELTA Sp. z o.o., 81-335 Gdynia, ul. Janka Wiśniewskiego 26, z łączną ceną ofertową brutto 201.181,35 zł., obliczoną na podstawie cen jednostkowych:
C1 - 143 zł netto + 7% VAT
C2 – 20 zł netto + 7% VAT
C3 – 30 zł netto + 7 % VAT
C4 – 180 zł netto + 7% VAT.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Jolanta _Sagan
Data udostępnienia informacji: 03.01.2007