Unieważnienie przetargu na wykonanie przebudowy pomieszczeń lokalu użytkowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Przyjacół Integracji przy ul. Traugutta 2 w Gdyni

 Prezydent Miasta GdyniAl. Marsz. Piłsudskiego 52/54 zawiadamia, że Zarządzeniem nr 2606/07/V/M z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 euro na wykonanie przebudowy pomieszczeń lokalu użytkowego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji przy ul. Traugutta 2 w Gdyni.  W przeprowadzonym przetargu nieograniczonym do 60 000 euro na roboty związane z wykonaniem przebudowy pomieszczeń lokalu użytkowego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji przy ul. Traugutta 2 w Gdyni w dniu 01.06.2007r. została złożona jedna oferta przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „MARBUD” R. Marcinkiewicz, ul. Morska 147, 81 – 206 Gdynia, która została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Beata Brzostowska
Data udostępnienia informacji: 09.07.2007