Unieważnienie przetargu na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 przy ul. Władysława IV

 PREZYDENT MIASTA GDYNI  

zawiadamia, że Zarządzeniem nr 2781/07/V/M z dnia 03 lipca 2007r.

unieważniono postępowanie o zamówienie publiczne nr EZP 340/976/MB/07, przeprowadzone w dniu 25.06.2007r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 euro, na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7, przy ul.Władysława IV 56 w Gdyni na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 -  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu przetargowym o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostały złożone dwie oferty, przedstawione przez:

1/ Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „SAN-WENT”, 81-506 Gdynia, ul.Stryjska 24, z ceną oferty 180 014 zł brutto – oferta spełniająca wymogi SIWZ

 

oraz

 

2/Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. , 80-435 Gdańsk, ul.Biała 1B, z ceną oferty 214 264,51 zł brutto – oferta nie spełniająca wymogów SIWZ.Oferta została odrzucona na podst. art. 89 pkt.1, ust.2)  – Prawo zamówień publicznych.

Oferent przedstawił okres gwarancji 24 miesiące, podczas gdy wymagany w SIWZ minimalny okres gwarancji wynosił 36 miesięcy.

  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Beata Brzostowska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2007
Data udostępnienia informacji: 09.07.2007
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2011 12:22 Korekta Magdalena _Kubicka