Przetarg na robotę budowlaną pod nazwą;Wykonywanie robót awaryjno-napraw na sieci kanalizacji deszczowej w Gdyni w latach 2007 - 2009

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.04.2007r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonywanie robót awaryjno-naprawczych na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Gdyni w latach 2007 – 2009” zostało unieważnione.Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pn.: „Wykonywanie robót awaryjno-naprawczych na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Gdyni w latach 2007 – 2009” zostało wszczęte na podstawie zarządzenia nr 1148/07/V/U z dnia 28 lutego 2007r.                   
Jednym z warunków udziału w postępowaniu było przedstawienie zezwolenia na wytwarzanie odpadów z grupy 17: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 81, 17 01 82, 17 03 01*, 17 03 02.
Wykonawca nie spełnił tego warunku mimo wezwania do uzupełnienia dokumentu w trybie art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych.
            W wyniku uzgodnień przeprowadzonych z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Ministerstwem Ochrony Środowiska ustalono, że żądanie decyzji na wytwarzanie odpadów komunalnych jest wymaganiem wygórowanym w stosunku do wykonawców planujących świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia. Natomiast zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Jolanta _Sagan
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2007
Data udostępnienia informacji: 26.04.2007
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2011 12:39 Korekta Magdalena _Kubicka