Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni

 

 

 

Prezydent Miasta Gdyni
zawiadamia, że Zarządzeniem nr 2396/07/V/M z dnia 05 czerwca 2007r.

 

Dla części A:
Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
W przeprowadzonym przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 euro na roboty budowlane dotyczące przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni w dniu 22.05.2007r. została złożona jedna oferta spełniająca wymogi SIWZ. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 91 ust. 1 wybrano najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny tj. ceny oferty brutto 90% (46,5 pkt) oraz okres udzielonej gwarancji 10% (1,5 pkt. za 37 m-cy udzielonej gwarancji) określonych w SIWZ przedstawioną przez:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „MARBUD” z siedzibą w Gdyni przy                          ul. Morskiej 147.
z ceną oferty 874 869,16 zł brutto
z łączną liczbą punktów 46,5 pkt.
 

Dla części B:
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni.
W przeprowadzonym przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 euro na roboty budowlane dotyczące przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni w dniu 22.05.2007r. zostały złożone dwie oferty spełniające wymogi SIWZ. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 91 ust. 1 wybrano najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny tj. ceny oferty brutto 90% (46,5 pkt) oraz okres udzielonej gwarancji 10% (1,5 pkt. za 37 m-cy udzielonej gwarancji) określonych w SIWZ przedstawioną przez:

 

  1. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „COTLAT” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 128A.
z ceną oferty 362 632,80 zł brutto
z łączną liczbą punktów 46,5 pkt.
Druga oferta została złożona przez:

  1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „MARBUD” z siedzibą w
Gdyni przy ul. Morskiej 147.
z ceną oferty 402 310,20 zł brutto
z łączną liczbą punktów 42,05 pkt.
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Beata Brzostowska
Data udostępnienia informacji: 13.06.2007