Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz układu drogowego przy ul.Owsianej w Gdyni

 

           

 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3370/07/V/U z dnia 04.09.2007r Zamawiający unieważnia, na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzone w dniu 31.07.2007r z powodu:

cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający może przeznaczyć na   sfinansowanie zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data udostępnienia informacji: 10.09.2007