Przebudowa drogi gruntowej na terenie Parku Kolibki - etap I

Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że w dniu  12 kwietnia 2007 r. Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem nr 1659/2007/V/U zatwierdził wynik zamówienia publicznego na przebudowę drogi gruntowej na odcinku  od istniejącej drogi brukowej do końca polany przeznaczonej na organizację imprez masowych na terenie Parku Kolibki- etap I  oraz dokonał wyboru oferty firmy:

           

NORDVIK- M. Konopka i K. Wróbel
 spółka jawna
ul. Kasztanowa 3
84-240 Reda

cena oferty : 170.800,00 zł brutto
okres gwarancji : 37 miesięcy
 

Powyższa oferta jest ofertą ważną, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała największą ilość punktów w ocenie przeprowadzonej zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Ewa _Jodłowska
Data udostępnienia informacji: 17.04.2007