Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania inwestycyjnego: ,,Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi, infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Widnej 8 w Gdyni""

PREZYDENT MIASTA GDYNI  81-382 Gdynia} Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 telefon (centrala): 66-88-000;jax: 62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl  zawiadamia, że Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3275/07/V/M z dnia 28.08.2007r zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 02.08.2007r. w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14000 euro a poniżej 527800.0 euro na wykonanie usługi: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania inwestycyjnego: ,,Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi, infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Widnej 8 w Gdyni"".  W postępowaniu przetargowym o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostało złożonych 5 (pięć) ofert, złożonych przez:  1/ Biuro Obsługi Inwestycji "INWEST - WYBRZEŻE" Sp. z 0.0. , 81-303 Gdynia, ul.Kielecka 7 z ceną ofertową: 145058 zł brutto (w tym VAT 22%), która uzyskała 45,42 punktów.  2/ Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z 0.0., 85-766 Bydgoszcz, ul.Fordońska 353 z ceną ofertową: 189 100,00 zł brutto (w tym VAT 22%), która uzyskała 34,84 punktów.  3/ Polski Rejestr Statków S.A., 80-416 Gdańsk, ul.Gen.Hallera 126 z ceną ofertową: 156 160 zł brutto (w tym VAT 22%), która uzyskała 42,19 punktów.  4/ Towarzystwo Budownictwa Społecznego "CZYNSZÓWKA" Sp. z 0.0. , 81-364 Gdynia, ul.lO Lutego 33 z ceną ofertową: 178 120 zł brutto (w tym VAT 22%), która uzyskała 36,99 punktów.  5/ "POWIERNIK" Biuro Obsługi Budownictwa 84-232 Rumia, ul.Gdańska 47/31 z ceną ofertową 65 880 zł brutto ( w tym V A T 22%), która uzyskała 100 punktów.  Na wykonawcę zadania wybrano firmę: "POWIERNIK" Biuro Obsługi Budownictwa 84­232 Rumia, ul.Gdańska 47/31 z ceną ofertową: 65 880 zł brutto (w tym VAT 22%).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Beata Brzostowska
Data udostępnienia informacji: 05.09.2007