Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją trzech placówek oświatowych: Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych (z Zespołem Szkół Usługowych); Zespół Szkół Zawodowych nr 2 i Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 40.

Prezydent Miasta Gdyni  zawiadamia, że Zarządzeniem nr 2924/07V/M z dnia 20 lipca 2007r. w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 euro do 211 000 euro na usługę: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: kompleksowa termomodernizacja trzech placówek oświatowych: Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych (z Zespołem Szkół Usługowych); Zespół Szkół Zawodowych nr 2 i                                                Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 40”.   W przeprowadzonym przetargu nieograniczonym powyżej 14 000 euro do 211 000 euro na usługę: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: kompleksowa termomodernizacja trzech placówek oświatowych: Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych (z Zespołem Szkół Usługowych); Zespół Szkół Zawodowych nr 2 i Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 40” w dniu 16.07.2007r. w wyznaczonym czasie zostały złożone trzy oferty spełniające wymogi SIWZ. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 91 ust. 1 wybrano najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny tj. ceny oferty brutto 100% określonych w SIWZ przedstawioną przez: 
  1. „PROJ – BUD” mgr inż. Franciszek Gontarz
z siedzibą Oś. 1000 lecia 3/9, 83-400 Kościerzynaz ceną oferty 66 612,00 zł bruttoDruga oferta została złożona przez:
  1. POWIERNIK – Biuro Obsługi Budownictwa
z siedzibą przy ul. Gdańskiej 47/31, 84-232 Rumiaz ceną oferty 84 180,00 zł bruttoTrzecia oferta została złożona przez:
  1. Biuro Obsługi Inwestycji „Inwest Wybrzeże” Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Kieleckiej 7, 81-303 Gdyniaz cena oferty 82 960,00 zł brutto 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Beata Brzostowska
Data udostępnienia informacji: 23.07.2007