Ogłoszenie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211 000 euro na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze

                                                                                                                                                                                                              Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 4323/07/V/P z dnia 04.12.2007 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania nr EZP 340/158/PB/07 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211 000 euro na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze.  W wyniku ww. postępowania wybrana została oferta firmy „Grupa Travel” sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364, która uzyskała maksymalną liczbę punktów (10 pkt.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ww. postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta – firmy „Grupa Travel” sp. z o.o. – nie podlegała ona odrzuceniu i spełniła warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja: 
1Kryterium 1 – wysokość opłaty transakcyjnej (waga 80%) Liczba punktów przyznanych ofercie w każdym kryterium oceny ofert
1.1.1.Wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego na trasie europejskiej6,1
1.1.2.Wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego na trasie międzykontynentalnej1,1
1.1.3.Wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego tanich linii lotniczych0,1
1.2.Wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego w komunikacji krajowej 0,7
Liczba punktów ogółem w kryterium 1:8
2Kryterium 2 – rabat na sprzedaż biletów (waga 20%)  
2.1. Rabat na sprzedaż biletów kolejowych w komunikacji zagranicznej0,4
2.2.1.Rabat na sprzedaż biletów promowych – promy wypływające z Gdyni1,2
2.2.2.Rabat na sprzedaż biletów promowych – promy wypływające z innego miasta polskiego0,2
2.3.Rabat na sprzedaż biletów autokarowych w komunikacji zagranicznej0,2
Liczba punktów ogółem w kryterium 2:2
Łączna liczba punktów przyznana ofercie:10
  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Data udostępnienia informacji: 05.12.2007