Ogłoszenie w sprawie wyniku przetargu na wykonanie robót konserwatorsko-restauratorskich przy ogrodzeniu zabytkowego parku Kolibki w Gdyni przy Al. Zwycięstwa.

Zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia, że Zarządzeniem nr 2925/07/V/U z dnia 24 lipca 2007 r. zatwierdził wynik postępowania przetargowego na wykonanie robót konserwatorsko-restauratorskich przy ogrodzeniu zabytkowego parku Kolibki w Gdyni przy Al. Zwycięstwa. W toku postępowania złożona została jedna oferta spełniająca wymogi SIWZ. Na podstawie kryteriów oceny tj. 100 % ceny oferty brutto dokonano wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie: Konserwator Dzieł Sztuki mgr sztuki Izabela Huk – Malinowska, ul. Borówkowa 9, 80-299 Nowy Świat oraz „Kliwer” Inżynierskie Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe,  Wojciech Malinowski ul. Borówkowa 9, 80-299 Nowy Świat z ceną oferty 229 380,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Anna _Zielińska
Data udostępnienia informacji: 25.07.2007