Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 211000 EUR na wykonanie prac w zakresie wznowienia400 znaków osnowy katastralnej dla Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 211000 EUR na wykonanie prac w zakresie wznowienia 400 znaków osnowy katastralnej dla Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

EZP nr 340/150/MK/07                                                                     
 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni  Nr 4098/07/V/M z dnia
20 listopada 2007 r.:
 

1.  Zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 211.000 euro na usługę wznowienia znaków pomiarowych osnowy katastralnej w Gdyni i udzielono zamówienia firmie Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Olsztynie Sp. z o. o. 10-117 Olsztyn,ul 1 Maja 13, która złożyła ofertę z ceną brutto 119 560 zł.

2.    W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty , która spełniły wszystkie warunki  udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Wiesław _Indyk
Data udostępnienia informacji: 29.11.2007