Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego w trybie do 211 000 EUR na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów w zakresie budynków na wydzielonym obszarze m.Gdyni

Wyniki  przetargu nieograniczonego w trybie do 211 000 EUR na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów  w zakresie budynków na wydzielonym obszarze m.Gdyni dla Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdyni.

EZP nr 340/149/MK/07                                                                     
 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni  Nr 4205/07/V/M z dnia
27 listopada 2007 r.: 

1.  Zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 211.000 euro na usługę wznowienia znaków pomiarowych osnowy katastralnej w Gdyni i udzielono zamówienia firmie Geodezyjna Spółdzielnia Pracy 82-300 Elbląg, ul.Skrzydlata 15, która złożyła ofertę z ceną brutto 478 240 zł.

2.    W wyznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert , które spełniły wszystkie warunki  udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Wiesław _Indyk
Data udostępnienia informacji: 29.11.2007