Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na inwentaryzację sieci wysokościowej oraz uzupełnienie znaków sieci na terenie Gdyni

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 211000 EUR na wykonanie prac w zakresie inwentaryzacji sieci wysokościowej oraz uzupełnienia znaków sieci na terenie Gdyni dla Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

EZP nr 340/151/MK/07                                                                     
 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni  Nr 4097/07/V/M z dnia
20 listopada 2007 r.: 

1.  Zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 211.000 euro na usługę wykonania prac w zakresie inwentaryzacji sieci wysokościowej oraz uzupełnienia znaków sieci na terenie Gdyni i udzielono zamówienia firmie Zakład Usług Inżynierskich "APEKS" Sp. z o. o. 80-286 Gdańsk, ul.Jaśkowa Dolina 81, która złożyła ofertę z ceną brutto 243 390 zł.

2.    W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty , która spełniły wszystkie warunki  udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Wiesław _Indyk
Data udostępnienia informacji: 29.11.2007