Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 przy ul.Władysława IV 56 w Gdyni

PREZYDENT MIASTA GDYNI  81-]82 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 telefon (centrala): 66-88-000;jax: 62-09-798j e-mail: umgdynia@gdynia.pljwwwgdynia.pl  zawiadamia, że Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3281107/V/M z dnia 28.08.2007r zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 13.08.2007r. w trybie przetargu nieograniczonego do 211 000 euro na wykonanie zadania "Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 przy ul.Władysława IV 56 w Gdyni".  W postępowaniu przetargowym o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostały złożone 2 (dwie) oferty, złożone przez:  1/Pana Marcina Zawadzkiego, reprezentującego Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Remontowe Zasobów Mieszkaniowych i Obiektów Przemysłowych G*M*W, z siedzibą w Słupsku, (76­200), ul.Zygmunta Augusta 72. Oferta została złożona na kwotę: 187.358,39 zł brutto i uzyskała 64 punkty.  2/ Pana Andrzeja Szymaniaka, reprezentującego Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane CENTRALGAZ, z siedzibą w Gdyni, (81-601), ul.Okrężna 56/1. Oferta została złożona na kwotę: 119.816,21 zł brutto i uzyskała 100 punktów.  Na wykonawcę zadania wybrano Pana Andrzeja Szymaniaka, reprezentującego Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane CENTRALGAZ, z siedzibą w Gdyni (81-60 l), ul.Okrężna 5611.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Beata Brzostowska
Data udostępnienia informacji: 05.09.2007