Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 16 przy ul. Jana z Kolna 29 w Gdyni

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3312/07/V/M z dnia 04.09.2007r  zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 20.08.2007r. w trybie przetargu nieograniczonego do 5 279 000 euro na wykonanie zadania „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 16 przy ul. Jana z Kolna 29 w Gdyni”.

 W postępowaniu przetargowym o udzielenie przedmiotowego zamówienia została złożona 1 (jedna) oferta, złożona przez: Panem Mariuszem Damaschke, właściciela firmy Usługi Hydrauliczne, zarejestrowaną w Urzędzie Gminy w Szemudzie, z siedzibą w Bojanie, przy ul. Zamczysko 4, 84-207 Koleczkowo.  

Oferta została złożona na kwotę : 84.996,46 zł brutto.

 

            Na wykonawcę zadania wybrano Pana Mariusza Damaschke.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Beata Brzostowska
Data udostępnienia informacji: 13.09.2007