Bar przy ul Morskiej w Gdyni

Ogłoszenie

O wyniku postepowania w sprawie zamówienia publicznego, o wartosci powyej

14000 euro, a poniej 5 278 000 euro na przebudowe pomieszczen i instalacji

wewnetrznych baru mlecznego w pawilonie usługowym przy ul. Morskiej 97 w Gdyni w trybie zamówienia z wolnej reki otwartego Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3619/07/V/M z dnia 2 pazdziernika 2007r.Dokonany został wybór wykonawcy : „MAKO” Sp. z o.o. z siedziba w Gdyni, 81-538 Gdynia, ul.Olimpijska 2, KRS 0000110416, NIP: 586-002-38-42, REGON 190294600..

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Beata Brzostowska
Data udostępnienia informacji: 30.10.2007