Wynik postępowania o zamówienie publiczne na realizację zadań promocyjno-informacyjnych w ramach projektu www.innowacje.gdynia.pl

Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia,  że Zarządzeniem 16897/06/IV/M z dnia 14 listopada zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę , dotyczącego realizacji zadań promocyjno informacyjnych w ramach projektu www.innowacje .pl.
 W przeprowadzonym postępowaniu  oferty złozyło 3 wykonawców: Abakart, AStudio, Projektus. Oferta firmy Projektus została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 gdyż treść oferty nie spełniała wymogów SIWZ. Oferta została podpisana przez jednego ze wspólników, natomiast zgodnie z dostrczoną dokumentacją firma Projektus jest spólką cywilną dwóch osób.
 W wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z art. 91,pkt.1 wybrana została oferta najkorzystniejsza.  Kryterium wyboru była cena za realzazcję zamówienia. Najniższą cenę za realizację zamówienia przedstawiła Agencja Reklamowa AStudio, 80-280 Gdańśk, ul. Szymanowskiego 61/1 z ceną oferty 125 999,16 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2006
Data udostępnienia informacji: 14.11.2006
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2011 12:39 Korekta Magdalena _Kubicka