Sesja nr XXIX z dnia 2005-03-23

PORZĄDEK OBRADXXIX SESJI RADY MIASTA GDYNI 23 marca 2005 rokuGODZ. 12.00, s. 105 UM  1.         Otwarcie sesji Rady Miasta,  2.         Przyjęcie porządku obrad,3.                  Przyjęcie protokołu XXVIII Sesji Rady Miasta,4.                  Projekty uchwał w sprawach:4.1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2004,4.2. .zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/598/2004 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2005.4.3. przystąpienia do Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni;4.4. ustalenia wysokości procentowych stawek opłat adiacenckich;4.5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej;4.6. skargi Krzysztofa Derdzikowskiego na uchwałę nr XIII/267/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo w Gdyni wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej;4.7. wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą nr XXVII/629/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej;4.8.  4.9. przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni;4.10.                      wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Samorządem Województwa Pomorskiego;4.11.                      przekształcenia ponadpodstawowej młodzieżowej Szkoły Policealnej Administracyjno – Ekonomicznej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Administracyjno – Ekonomicznych w Gdyni przy ul. Orłowskiej 57;4.12.                      przekształcenia ponadpodstawowego młodzieżowego Policealnego Studium Turystyczno – Hotelarskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznego w Gdyni przy ul. Morskiej 77;4.13.                      przekształcenia ponadpodstawowej młodzieżowej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Usługowych w Gdyni przy ul. Morskiej 77;4.14.                      przekształcenia ponadpodstawowej młodzieżowej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni przy ul. Sambora 48;4.15.                      przekształcenia ponadpodstawowej młodzieżowej Szkoły Policealnej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni przy ul. Energetyków 13 a;4.16.                      przekształcenia ponadpodstawowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Administracyjno – Ekonomicznych w Gdyni przy ul. Orłowskiej 57;4.17.                      przekształcenia ponadpodstawowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni przy ul. Sambora 48;4.18.                      przekształcenia ponadpodstawowej Szkoły policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni przy ul. Energetyków 13 a;4.19.                      przekształcenia ponadpodstawowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni przy ul. Śmidowicza 48;4.20.                      przekształcenia ponadpodstawowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład  Kolegium Miejskiego w Gdyni przy ul. Raduńskiej 21;4.21.                      likwidacji Internatu w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni przy ul. Energetyków 13A;4.22.                      zmiany nazwy Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego funkcjonującego w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni ul. Energetyków 13 A;4.23.                      utworzenia rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Gdynia;4.24.                      wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Pustej 4 na grunty stanowiące własność osoby fizycznej;4.25.                      wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jarzębinowej 27 na rzecz jej użytkownika wieczystego;4.26.                      wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Lidzkiej 17A na rzecz jej użytkownika wieczystego;4.27.                      zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żeliwnej 19;4.28.                      wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej przy ul. Morskiej 517 A, w trybie art. 37 ust. 3 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami; 5.      Sprawozdanie z prac Komisji Statutowej.6.      Informacja o działalności Związku Komunalnego.7.      Interpelacje.8.      Informacje.9.      Wolne wnioski.10.  Ustalenie terminu następnej sesji.11.  Zakończenie obrad.  

PROTOKÓŁ NR 29/05

XXIX SESJI RADY MIASTA GDYNI

Gdynia, 23 marca 2005 r.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Gdyni.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXVIII Sesji RM.
 4. Projekty uchwał w sprawach:

4.1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2004;

4.2. zmiany Uchwały RMG Nr XXVI/598/04 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2005;

4.3. przystąpienia do Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni;

4.4. ustalenia wysokości procentowych stawek opłat adiacenckich;

4.5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej;

4.6. skargi Krzysztofa Derdzikowskiego na Uchwałę Nr XIII/267/03 RMG z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo w Gdyni z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej;

4.7. wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą Nr XXVII/629/05 RMG z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej;

4.8. wyrażenia zgody na ostąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów;

4.9. przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni;

4.10. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Samorządem Województwa Pomorskiego;

4.11. przekształcenia ponadpodstawowej młodzieżowej Szkoły Policealnej Administracyjno - ekonomicznej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni, przy ul. Orłowskiej 57;

4.12. przekształcenia ponadpodstawowego młodzieżowego Policealnego Studium Turystyczno - Hotelarskiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznego w Gdyni, przy ul. Morskiej 77;

4.13. przekształcenia ponadpodstawowej młodzieżowej Szkoły Policealnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Usługowych w Gdyni, przy ul. Morskiej 77;

4.14. przekształcenia ponadpodstawowej młodzieżowej Szkoły Policealnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, przy ul. Sambora 48;

4.15. przekształcenia ponadpodstawowej młodzieżowej Szkoły Policealnej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni, przy ul. Energetyków 13a;

4.16. przekształcenia ponadpodstawowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni, przy ul. Orłowskiej 57;

4.17. przekształcenia ponadpodstawowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, ul. Sambora 48;

4.18. przekształcenia ponadpodstawowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni, przy ul. Energetyków 13a;

4.19. przekształcenia ponadpodstawowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni, przy ul. Śmidowicza 48;

4.20. przekształcenia ponadpodstawowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Kolegium Miejskiego w Gdyni, przy ul. Raduńskiej 21;

4.21. likwidacji Inernatu w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni, ul. Energetyków 13a;

4.22. zmiany nazwy Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego, funkcjonującego w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni, ul. Energetyków 13a;

4.23. utworzenia rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Gdynia;

4.24. wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, poł. przy ul. Pustej 4 na grunty stanowiące własność osoby fizycznej;

4.25. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości poł. w Gdyni, przy ul. Jarzębinowej 27 na rzecz jej użytkownika wieczystego;

4.26. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości poł. w Gdyni, przy ul. Lidzkiej 17A na rzecz jej użytkownika wieczystego;

4.27. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poł. przy ul. Żeliwnej 19;

4.28. wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości poł. przy ul. Morskiej 517 A, w trybie art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami

4.29. określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 1. Sprawozdanie z prac Komisji Statutowej.
 2. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
 3. Interpelacje.
 4. Informacje.
 5. Wolne wnioski.
 6. Ustalenie terminu następnej sesji.
 7. Zakończenie obrad

Lista obecności stanowi załącznik.

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki do protokołu.

Pełne brzmienie opinii komisji jak w biuletynie rady stanowiącym zał.

Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.


Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach.
Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.


Przewodniczący pogratulował radnemu Marcinowi Wołkowi obrony doktoratu: - Na obronę zaproszono mnie i Pana Prezydenta. Obrona wypadła błyskotliwie.


Ad 2.

Przewodniczący rady zapowiedział wniesienie pod obrady w trybie 7-dniowym 2. projektów uchwał, o czym szczegółowiej poinformował wiceprezydent Bogusław Stasiak: - Jeden z projektów dotyczy wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów (w porządku występuje w zarezerwowanym punkcie 4.8.). W zaplanowanym porządku miejsce przewidziane na umieszczenie projektu jest puste z uwagi na trudność w zredagowaniu tytułu.


Wprowadzenie powyższego projektu w miejsce punktu 4.8. porządku obrad zostało zaakceptowane jednogłośnie: 25 gł. za.


Drugi projekt wniesiony w trybie 7-dniowym dotyczy określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - jako pkt 4.29.


Porządek obrad z wprowadzonymi zmianami (patrz wyżej) przyjęto jednogłośnie: 25 gł. za.


Ad 3.

Wobec braku uwag Przewodniczący RMG uznał protokół XXVIII Sesji RMG za przyjęty.


Ad 4.1.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2004 stanowi załącznik, o czym poinformowała na wstępie swojego wystąpienia pani Ewa Ziarkowska: - Od czasu powołania instytucji rzecznika utrzymuje się tendencja wzrostu liczby interwencji. Większa o 482 liczba interwencji w porównaniu do roku ubiegłego nie wiąże się - moim zdaniem - z pogorszeniem stanu ochrony praw konsumenckich. Jest to raczej efekt coraz powszechniejszej świadomości istnienia takiej instytucji. Większość interwencji dotyczyła przedsiębiorców małych i średnich, niewielka zaś dużych sieci handlowych. Zmienił się w stosunku do lat ubiegłych charakter interwencji. W pierwszym okresie funkcjonowania rzecznika sprawy dotyczyły głównie niezaspokojenia roszczeń, obecnie duża część interwencji ma miejsce w czasie, gdy klient dopiero zamierza złożyć reklamację. Osoby te pytają, jakie są ich uprawnienia, jaki tryb interwencji winien być zastosowany. Wydaje się, że przyczyna tkwi w nowej, obowiązującej od 2003 roku, ustawie o sprzedaży konsumenckiej. Powoduje ona trudności interpretacyjne, zawiera pojęcia niedookreślone. Brakuje przepisów regulujących tryb składania reklamacji. Nie ma też orzecznictwa sądowego, które ułatwiałoby interpretację przepisów. Trzeba jednak zauważyć, że taka żywa materia jaką jest rynek uniemożliwia wprowadzanie przepisów kazuistycznych i dlatego muszą tu funkcjonować rozciągliwe pojęcia. Tak naprawdę więc, moim zdaniem, konsument może skutecznie poprawiać swoją sytuację poprzez nabieranie większej świadomości co do swoich praw i uprawnień. I tu celowe jest funkcjonowanie instytucji, gdzie konsument może otrzymać za darmo poradę co do swoich uprawnień. Większą świadomością w tym zakresie wykazują się ludzie młodzi.


UCHWAŁA NR XXIX/665/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2004 została przyjęta jednogłośnie: 23 gł. za.


Ad 4.2.

Prezentujący projekt Skarbnik Miasta, prof. Krzysztof Szałucki, poprosił na wstępie o dokonanie następujących zmian:

- po stronie dochodowej zmiana kwoty: w miejsce 625 964 000 zł. wpisanie kwoty 631 446 263 zł.;

- po stronie wydatków z kwoty 665 942 000 zł. na kwotę 683 196 392 zł.

- po stronie przychodów wpisanie kwoty 84 753 193 zł. w miejsce wcześniej zaplanowanej kwoty 72 980 000 zł.


Wprowadzenie powyższych zmian skarbnik uzasadniał następująco: - Powyższe zmiany mają cztery zasadnicze przyczyny:

- wnioski jednostek organizacyjnych o przeniesienie zadań z roku 2004 na rok bieżący i z nimi stosownych środków;

- napływanie środków od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z umów i porozumień;

- zadania zlecane przez budżet centralny i budżet samorządu wojewódzkiego;

- samoistne zmiany będące skutkiem decyzji podejmowanych w ciągu trwania bieżącego roku


Ponadto, jak dalej informował pan Szałucki, wprowadza się zmianę semantyczną - od 1 stycznia 2005 roku zlikwidowane zostały środki specjalne. Obecnie będzie to "rachunek dochodów własnych".


Opinie komisji:

Komisja Sportu- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii) - pozytywna

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna

Komisja Kultury- pozytywna

Komisja Oświaty- pozytywna

Jolanta Kalinowska- dzisiaj wszystko pasuje. Chcę podziękować, że zrealizowane zostało to, o co rok walczyłam - to, co jest na stronie 16. pokrywa się z właściwą stroną. Dziękuję bardzo, że Pan profesor zrozumiał, o co mi chodziło.


K. Szałucki- dziękuję za "dziękuję".


UCHWAŁA NR XXIX/666/05 RADY MIASTA GDYNI w srpawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXVI/598/04 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2005 została przyjęta: 21/0/3


Ad 4.3

Prezentując projekt Wiceprzewodnicząca RM, radna Joanna Zielińska, stwierdziła, że najważniejszy dla gdynian jest fakt umieszczenia siedziby fundacji w Gdyni. Nadzór nad jej działalnością sprawować będzie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spośród celów, dla jakich powołuje się fundację, szczególnie ważny, z punktu widzenia Gdyni, jest zapis o organizowaniu konkursów i festiwali filmowych, w tym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Założycielami Fundacji Filmowej będą Samorząd Województwa Pomorskiego, Stowarzyszenie Filmowców Polskich i Film Polski - Agencja Promocji z siedzibą w Gdyni. Z chwilą zatwierdzenia Statutu, zostanie on dostarczony wszystkim radnym.


Opinia Komisji Kultury- pozytywna

UCHWAŁA NR XXIX/667/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni została przyjęta jednogłośnie: 25 gł. za.


Ad 4.4.

K. Szałucki- ustawa o gospodarce nieruchomościami narzuciła gminom obowiązek wprowadzenia opłaty adiacenckiej. Gmina ma prawo pobierać opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału większych nieruchomości na mniejsze lub w przypadkach, gdy nieruchomość zostanie włączona do wybudowanej przez gminę struktury, dzięki czemu jej wartość wzrośnie. Proponujemy, aby współczynnik tej opłaty wynosił 30 %. Uzyskane z tego tytułu środki wpłyną do budżetu Miasta.


Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna

UCHWAŁA NR XXIX/668/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich została przyjęta jednogłośnie: 24 gł. za


Ad 4.5.

Okoliczności związane z wniesieniem przedmiotowego projektu pod obrady przedstawiła inspektor Alicja Kowalczyk: - Już parę lat temu przystąpiliśmy do sporządzania planu zagospodarowania rejonu ulicy Rdestowej. Uchwała została uchylona i ponownie przystępujemy do uchwalenia planu. Jest to rejon targowiska.


St. Szwabski- z jakiej przyczyny plan został uchylony i przez jaki organ?


Radca prawny wydziału urbanistyki Anna Wołejko- uchwała została zaskarżona przez Wojewodę pomorskiego. Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do wniosku Wojewody stwierdzając, iż zostały naniesione zmiany na rysunek planu po jego wyłożeniu do publicznego wglądu. Te zmiany były nieznaczne.


Prezydent Wojciech Szczurek- istota problemu polega na tym, że ustawa posługuje się pojęciem "nieznacznej zmiany". W naszej ocenie mieściło się to w granicach zmian nieznacznych. Zdaniem służb Wojewody - nie. Sąd przyznał rację Panu Wojewodzie.


Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Stanisław Taube- na ostatniej sesji udzielaliśmy pełnomocnictwa Panu Prezydentowi do wniesienia kasacji. Co się wydarzyło, że ta kasacja nie miała miejsca? Kto wykonywał ten plan? Ile to kosztowało? Jak będzie wyglądała nowa procedura?


A. Wołejko- plan wykonywała pracownia zewnętrzna: "Plan Projekt" z Sopotu. Jeśli chodzi o koszt, to odpowiem w terminie późniejszym, ponieważ w tej chwili nie pamiętam. Podstawą kasacji był fakt wniesienia skargi przez Wojewodę po terminie, ale w międzyczasie NSA uchylił orzeczenie, które byłoby podstawą prawną dla wniesienia skargi. W takiej sytuacji uznaliśmy, że skarga byłaby bezprzedmiotowa. Obecnie projekt będzie realizowany przez naszą pracownię urbanistyki.


St. Taube- rozumiem, że to było po terminie. Apeluję do Prezydenta, aby dopilnował prawników. Termin to jedno, a merytoryczne sprawy to drugie. Chodziło przecież głównie nie o termin, ale o zapis. Czy nie można było tego ocenić wcześniej? Jednak jakieś koszty ponieśliśmy. Rozumiem, że własnymi siłami poprawimy to, co zostało zrobione?


W. Szczurek- tak naprawdę będzie to powtórzenie procedury, a nie wykonanej już pracy.


Lech Żurek- na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej otrzymaliśmy informację, że pojawiła się drobna niezgodność ze studium uwarunkowań. Czy z kolei to nie będzie podstawą do uchylenia?


St. Taube- widzimy, że na tym targowisku powstają nieruchomości. Na jakiej podstawie wydawane są pozwolenia? Czy nie będziemy musieli płacić odszkodowań?


Wiceprezydent Michał Guć- w sytuacji, gdy nie ma planu, ustawa przewiduje wydawanie decyzji w oparciu o zasadę dobrego sąsiedztwa. Decyzje wydawano na wnioski kupców z targowiska w oparciu o takie właśnie zasady i z kolei w oparciu o tak wydane decyzje otrzymywali pozwolenie na budowę.


Adam Borkowski- zrozumiałem, że generalnie nie zmienimy sposobu zagospodarowania tego terenu w stosunku do tego, co uchwaliliśmy. Chciałbym takie przyrzeczenie usłyszeć od Pana Prezydenta.


Wojciech Szczurek- to, co Pan naczelnik Karzyński mówił na posiedzeniach komisji, nie powinno być rozumiane jako dosłowne przeniesienie zapisów planu, natomiast nasze wyrażenie woli dotyczące zakresu funkcji przewidzianej dla tej przestrzeni, czyli generalny zamysł planu, nie ulega zmianie. Musimy powtórzyć procedurę, która byłaby poprawna pod względem prawnym.


UCHWAŁA NR XXIX/669/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej została przyjęta; 25/1/0


Ad 4.6

Anna Wołejko- pan Derdzikowski wniósł skargę na uchwałę z listopada 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu. Skarga jest wniesiona po przewidzianym ustawowo terminie - po upływie roku od daty podjęcia aktu prawa miejscowego nie stwierdza się jego nieważności. Przedmiotowy projekt nie jest aktem prawa miejscowego. Odnosimy się w nim do zarzutu przedstawionego w skardze. Odpowiedź i treść skargi były do wglądu w Biurze Rady Miasta.


Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna


UCHWAŁA NR XXIX/670/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi Krzysztofa Derdzikowskiego na Uchwałę Nr XIII/267/03 RMG z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo w Gdyni wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej została przyjęta: 23/0/3


Ad 4.7.

Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawiła pani Anna Wołejko.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXIX/671/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą Nr XXVII/629/05 RMG z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej została przyjęta: 22/0/3


Ad 4.8

Bogusław Stasiak- uchwała będzie jednym z czynników pozwalających na uporządkowanie m. in. spraw związanych z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej. Omówiłem ten problem bardzo szeroko na posiedzeniach wszystkich zainteresowanych komisji. Obecnie przedstawię jeden z elementów nie wiążących się bezpośrednio z projektem, ale będących jedną z przesłanek pojawienia się przedmiotowego projektu.

22 września ub. roku weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która przyznała gminom uprawnienie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości na rzecz różnego rodzaju podmiotów. Rada podjęła w zeszłym roku uchwałę upoważniającą Prezydenta do przeprowadzenia niezbędnych procedur, a więc stworzyła możliwość zawierania umów na krótszy bądź dłuższy okres czasu. Przedmiotowy projekt mówi o trybie. Mówi o tym, że na potrzeby zadań publicznych można odstąpić od trybu przetargowego, jeśli ma to służyć zracjonalizowaniu postępowania.

Wracając do Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej: umowy zawierane z niepublicznymi zakładami na początku roku 2000. spowodowały, że w obiektach miejskich funkcjonuje kilkanaście niepublicznych zakładów, z którymi zawarto preferencyjne umowy najmu. Umowy te wygasają w marcu przyszłego roku. Pracujemy nad zasadami przedłużania takich umów na okres do 2016 roku. W dużej mierze uzyskaliśmy już konsensus środowiska. Zawieranie takich umów podzielone byłoby na trzy etapy. Pierwszy okres obowiązywałby do końca lutego przyszłego roku i w grę wchodziłyby tak symboliczne stawki, jak to ma miejsce obecnie (10 gr. za m kw.). Następne 5 lat (do 2011 r.) byłyby okresem, w którym stawka podzielona byłaby na dwie kategorie: dla funkcji niemedycznych komercyjnych 7 zł. plus VAT, a dla funkcji medycznych 1 zł. plus VAT. Oczywiście powierzchnie wynajmowane na potrzeby Miasta (np. biura rad dzielnic) byłyby wyłączone z tych opłat. Na 6 miesięcy przed upływem drugiego okresu stawki czynszu byłyby wypowiadane i proponowane będą stawki stosowane w obrocie gospodarczym, w tego rodzaju usługach. Na odniesienie się do takich propozycji oczekiwalibyśmy przez 3 miesiące. Takie rozwiązanie jest z jednej strony próbą zabezpieczenia interesu Miasta, zaś z drugiej wyjściem na przeciw oczekiwaniom środowiska, bowiem nikt z nas nie wie, na jakich zasadach takie zakłady będą funkcjonowały w 2011 roku. Mamy jeszcze rok czasu na zawarcie takich umów.

Już dzisiaj jest zapisane w umowach, iż dzierżawcy przysługuje zwrot nakładów. NZOZ-y przedkładają już w tej materii stosowne pytania. Prawo do wykupu nieruchomości regulują zaś przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami - art. 37 ust. 3.

Przewidujemy na taki okres, na jaki sami posiadamy władztwo, utrzymanie parasola ochronnego w postaci rekompensat pomiędzy czynszem, który Miasto płaci za wynajem NZOZ-om pomieszczeń w obiektach nie stanowiących naszej własności, a stawką, którą będą miały płacić. A więc będziemy mogli rekompensować tę różnicę do lutego 2008 roku (bo mamy od dziś możliwość zawierania trzyletnich umów). Z czego wzięły się owe trzy lata? Otóż spółdzielnie mieszkaniowe, w pomieszczeniach których także funkcjonują takie niepubliczne zakłady, poinformowały nas, że zamierzają zawrzeć z Miastem umowy na 3 lata.

Dochody z podnajmu w obiektach będących naszą własnością, w których gospodarują NZOZ-y wynoszą rocznie ok. 1 900 000 zł. i środki te pozostają w systemie ochrony zdrowia - NZOZ-y przeznaczają to na swoją działalność statutową. Przewidujemy, że na skutek wprowadzenia nowych zasad podnajmu do Miasta wpłynie rocznie ok. 500 tys. zł., a więc będzie to udział rzędu 30 %. Są to oczywiście symulacje. Opłaty jakie ponosimy w trzech spółdzielniach, których pomieszczenia wynajmujemy na potrzeby niepublicznych ZOZ-ów wynoszą ponad 380 tys. zł. rocznie.

Przedmiotowy projekt pozwoli na uporządkowanie w przyszłości sprawy nieruchomości przeznaczanych na realizowanie zadań publicznych określonych ustawami, takie jak baza Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej przy ul. Morskiej. Tak więc choć projekt będzie dotyczył podmiotów z różnych sfer działalności, to jego pojawienie się związane jest z upływem czasu obowiązywania umów zawartych z NZOZ-ami.

Opinie komisji:

Komisja Zdrowia- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

A. Borkowski- cieszę się, że wiceprezydent Stasiak omówił projekt zasad wydzierżawiania nieruchomości na rzecz NZOZ-ów. Kiedy taki projekt stanie się naszym prawem? Czy to wejdzie zarządzeniem Prezydenta, w jakim trybie i od kiedy? Z tym projektem wypada się zgodzić.

Przypomnę, że w ustawie o gospodarce nieruchomościami, w art. 6. jest aż 10 zadań publicznych - nazywane są tutaj celami publicznymi. Mówi się m. in. o budowie i utrzymaniu pomieszczeń dla urzędów, organów władzy, administracji, sądów i prokuratury, szkół wyższych, a także publicznych obiektów ochrony zdrowia (i tu jest kwestia zasad, o których mówił Pan wiceprezydent), ale także: przedszkoli, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo - wychowawczych. Czy nie doprowadzi to do takich sytuacji, że w przypadku np. szkoły publicznej wyzbędziemy się naszego majątku? Mówi się w ustawie także o "innych celach określonych w odrębnych ustawach". Czy będą to też zasady wydzierżawiania nieruchomości na rzecz oświatowych placówek publicznych - np.?


B. Stasiak- cele publiczne określone są w kilku ustawach - ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o systemie opieki zdrowotnej, ustawie o systemie oświaty. Projekt uchwały wyłącza trwały zarząd i wyłącza oddawanie w administrowanie (czyli to, co robimy w przypadku placówek oświatowych). Projekt wyklucza czynności związane ze sprzedażą. Sprawy uwłaszczeń są odrębnym zagadnieniem, z którym każdorazowo przychodzimy do rady. Odstąpienie przez podmiot od realizacji celu publicznego powodowałoby, że musielibyśmy się z takim podmiotem rozstać.

Uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia, a w kwietniu będziemy przygotowywać dokumenty wykonawcze, czyli jak najszybciej, na ile to będzie możliwe, mając też na uwadze możliwość pozyskiwania środków unijnych. Reguły, które omówiłem, dotyczące NZOZ-ów, będą elementem zarządzenia Prezydenta.


UCHWAŁA NR XXIX/672/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów została przyjęta jednogłośnie: 23 gł. za


Ad 4.9

Wiceprezydent Ewa Łowkiel- 1 stycznia b.r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty. Zmiana dotyczy rozdziału 8a: "Pomoc materialna dla uczniów". Tak więc w bardzo gwałtownym trybie Sejm RP przyjął regulację obligującą samorządy do przygotowania Regulaminu dot. przyznawania pomocy materialnej uczniom i słuchaczom.

Wiceprezydent poinformowała o brzmieniu § 3. projektu, będącego przedmiotem autopoprawki: "Uchwała wchodzi w życie w 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego" (taki zapis jest wymogiem w odniesieniu do aktów prawa miejscowego).

Przedstawiając dalej projekt wiceprezydent informowała: - Ustawa przyniosła zapis o stypendium i zasiłku szkolnym i procedurze ich przyznawania. Zasiłki winne być wypłacone do czerwca, a tymczasem dysponujemy informacją, że gmina otrzyma na ten cel tylko 10 % (77 600 zł.) niezbędnych środków (ok. 0,5 mln. zł. do połowy roku, jak wynika z przeprowadzonych symulacji). Jest to zadanie nałożone na gminy w sposób bardzo gwałtowny. Po doświadczeniach jakie uzyskamy przy pracy nad pierwszymi wnioskami być może okaże się, że konieczna będzie zmiana regulaminu. Ustawodawca określił, że stypendium może być przeznaczony tylko na dwa cele: całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych (bardzo to niezrozumiałe dla mnie) i pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym (zwłaszcza podręczniki). Będzie to tylko i wyłącznie refundacja, a wiązać się z tym będzie olbrzymia praca biurowa.

Reszta informacji jak w zał.


Opinia Komisji Oświaty - pozytywna


J. Kalinowska- projekt winien być uchwalony do dnia 31 marca b.r. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r. wnioski powinny być złożone do 31 stycznia 2005 roku, o czym stanowi artykuł 3 ust. 2. ustawy. Art. 3 ust. 4. stanowi, że w uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po terminie. Proszę uzasadnić, dlaczego 31 marca? Czy zostanie znowelizowany Regulamin stypendium za osiągnięcia w nauce lub wyniki sportowe?

Ponadto radna Kalinowska zapowiedziała, iż po wysłuchaniu odpowiedzi na zadane pytania, przedstawi swoją propozycję poprawek do Regulaminu.


E. Łowkiel- skoro ustawa wchodzi w życie 16 grudnia i nakłada obowiązek jej realizacji od 1 stycznia, to myślę, że Pani pytanie powinno być kierowane do ustawodawcy. Ustawodawca mówi o szczególnych sytuacjach i to jest szczególna sytuacja. Ministerstwo zorganizowało szkolenie w związku z ustawą w miniony piątek. I nie chcę opowiadać o sprawach, które się na tym szkoleniu pojawiły, bo jest to - moim zdaniem - kompromitacja. O sposobie wydatkowania tych środków instruuje się ustnie. Mamy obowiązek podjęcia tej uchwały do końca marca. Podjęliśmy się działań, które miały nam wyjaśnić, jaka będzie skala zjawiska. Od szkół mamy potwierdzenia na 1 800 osób (liczba ewentualnych beneficjentów). Nie wiem, czy te 1 800 osób potwierdzi słuszność takiej symulacji. Stosowne rozporządzenia o podziale środków ukazały się dopiero dwa tygodnie temu. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy oficjalnej informacji na temat wysokości środków. Postanowiłam więc przedłożyć taki właśnie Regulamin i stąd moje zastrzeżenie, że być może zostanie on zmieniony po pierwszych doświadczeniach. Na razie próbujemy znaleźć sposób na to, aby zmieścić się w kwocie, o której nas poinformowano i to nieoficjalnie lecz telefonicznie. My na ten cel dodatkowych środków w budżecie nie zarezerwowaliśmy. Ten projekt jest wprowadzony bardzo pośpiesznie, bez przygotowania, bez konsultacji. O ile wiem, żadna gmina nie zrobiła tego wcześniej. Każdy czekał na deklaracje co do wysokości kwoty. Po doświadczeniach jakie wkrótce będą naszym udziałem i pracy komisji nad wnioskami być może będziemy mogli zaprezentować określone zmiany do tej uchwały. Sprawa ta wywołała dużo nadziei, gdy tymczasem środki są bardzo małe.


J. Kalinowska- argumenty Pani Prezydent nie przekonują mnie. Powiedziała Pani, że rząd szybko przyjął ustawę. My mamy jeszcze mniej czasu, niż rząd dał, bo mamy przecież święta. Tak więc rodzice będą mieli tylko parę dni na dostarczenie dokumentów. Wszelkie sprawy prospołeczne są dziwnie wydłużane w czasie.

Radna J. Kalinowska przedstawiła do załącznika nr 1 (Regulamin) propozycję nast. poprawek - ich treść podana niżej jest zgodna z wersją złożoną przez radną do Prezydium :

- §2:

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, wychowanek lub słuchacz, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (dopisuje się "w szczególności" oraz treść ust. 3);

2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, wychowanka lub słuchacza uprawniająca do ubiegania się o Stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

3. Zmienia się treść na:

Do dochoodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, tj. stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego oraz świadczeń o charakterze motywacyjnym (zgodnie z art. 90c ust. 2 i 3)

- § 5:

1. Po słowie "kwoty" skreśla się: "o której mowa w tejże ustawie" i dopisuje się: "wynosi od 44,80 do 112 zł.".

2. Po słowie "rodzinnych" dopisuje się 280 zł.

3. Dopisuje się po "świadczeniach rodzinnych, tj. 1.120 zzł.".

4. Słowo "wysokość" zastępuje się: "przyznaje się"

Dopisuje się ust. 6: "Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc o charakterze socjalnym i motywacyjnym" (art. 90c ust. 4)

- §11:

Dopisuje się:

1. Komisję d/s pomocy materialnej dla uczniów powołuje Prezydent Miasta Gdyni.

2. W sprawach spornych i nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Komisja d/s pomocy materialnej.

3. Od decyzji Komisji d/s pomocy materialnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezydenta w terminie 14 dni od dnia uzyskania decyzji o przyznaniu lub nie przyznaniu świadczenia.

- § 12:

1. Zmienić termin na 10.04 lub 15.04 ewentualnie na 30.04.


E. Łowkiel- proponowanie dzisiaj szczegółowych zmian bez opinii prawnej i bez wyliczenia skutków finansowych jest nieporozumieniem. Nie wie Pani, czym jest decyzja administracyjna. Decyzje podpisuje Prezydent, natomiast komisja opiniuje. W każdej decyzji jest pouczenie, do kogo należy się odwołać. W moim przekonaniu możliwe jest złożenie wniosku. Do szkół już przekazano informacje. My to robimy od stycznia. Decyzja nie zapadnie, dopóki Wojewoda nie ogłosi uchwały. Proponuję więc utrzymanie tego terminu (mowa o terminie dla składania wniosków), ponieważ nie widzę tu zagrożeń. Nie składa się żadnych PIT-ów. Rodzic podpisuje tylko oświadczenie.


J. Kalinowska- nie ma zapisu o trybie administracyjnym.


E. Łowkiel- ustawa o tym mówi.


St. Taube- na podstawie jakich kryteriów dyrektorzy oceniają zasadność wniosku? Nie wszystkie dochody nauczyciele znają.


J. Kalinowska- wiele osób nic nie wie na ten temat. W szkołach nic nie wiedzą.


E. Łowkiel- oświadczenie podpisuje rodzic. My zebraliśmy informacje, jaka jest liczba uczniów, których dochód w rodzinie uprawnia do otrzymywania stypendium. Stosowne dane w tym zakresie otrzymałam od dyrektorów szkół. Jest takich uczniów ok. 1 800. Robiliśmy to na razie nieformalnie. Formalnie wnioski będą zbierane po podjęciu dzisiaj uchwały. Jeżeli Państwo uważacie, że przesunięcie terminu do 15 kwietnia jest jakąś wartością, to bardzo proszę.


J. Zielińska- szkoła nie jest taką instytucją, gdzie dziecko pojawia się przy okazji uchwały (uwaga odnosząca się do wypowiedzi nt. wiedzy dyrektorów w kwestii dochodów rodzin uczniów).


Wiceprezydent E. Łowkiel zaproponowała wpisanie, w drodze autopoprawki, w § 12 Regulaminu daty 15 kwietnia b.r.


St. Taube- rodzic może się dowiedzieć 4 kwietnia. Czy uczniowie byli poinformowani, że jest taka możliwość? Ja słyszałem, że nie.


J. Kalinowska- we wniosku o przyznanie jest zapis: "Zaświadczenia potwierdzające źródła dochodów i inne dokumenty". Nie jest to tylko kwestia jednego oświadczenia.


Wiceprzewodnicząca J. Zielińska poddała pod głosowanie poprawki zgłoszone przez radną J. Kalinowską (patrz wyżej):


Poprawka dot. § 2 Regulaminu nie została przyjęta: 1/21/2


Poprawka dot. § 5 nie została przyjęta: 1/18/2


Odnośnie poprawki dot. § 11 radna J. Kalinowska wycofała punkt 3 (patrz wyżej).


Poprawka dot. § 11 nie została przyjęta: 1/18/2


Poprawka radnej J. Kalinowskiej dot. § 12 została przyjęta przez wiceprezydent E. Łowkiel w formie autopoprawki: "...do 15 kwietnia 2005 r.".


UCHWAŁA NR XXIX/673/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie: 24 gł. za


Ad 4.10

K. Szałucki- w grudniu 2004 roku Wysoka Rada podjęła decyzję o przeznaczeniu środków (500 tys. zł.) dla Teatru Muzycznego. Dotacja może być zrealizowana w formie przedmiotowej, ale taka forma dotacji jest opodatkowana podatkiem VAT. Jest też możliwość przekazywania dotacji w sposób podmiotowy pod warunkiem, że środki najpierw będą przekazane samorządowi wojewódzkiemu, a następnie zostaną przekazane teatrowi.


Opinia Komisji Kultury- pozytywna


UCHWAŁA NR XXIX/674/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Samorządem Województwa Pomorskiego została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.11

Wiceprezydent E. Łowkiel poinformowała w jednym wystąpieniu o bloku 10. projektów uchwał dot. oświaty, mających ten sam charakter.

Pierwsze 5 projektów dotyczy ponadpodstawowych młodzieżowych szkół policealnych, zaś następne 5 - szkół policealnych dla dorosłych.

Reszta informacji jak w załącznikach.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna (dot. całego bloku)

UCHWAŁA NR XXIX/675/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekształcenia ponadpodstawowej młodzieżowej Szkoły Policealnej Administracyjno - Ekonomicznej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni, przy ul. Orłowskiej 57 została przyjęta jednogłośnie /20/


Ad 4.12

UCHWAŁA NR XXIX/676/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekształcenia ponadpodstawowego młodzieżowego Policealnego Studium Turystyczno - Hotelarskiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznego w Gdyni, przy ul. Morskiej 77 została przyjęta jednogłośnie /20/


Ad 4.13

UCHWAŁA NR XXIX/677/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekształcenia ponadpodstawowej młodzieżowej Szkoły Policealnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Usługowych w Gdyni, przy ul. Morskiej 77 została przyjęta jednogłośnie /20/


Ad 4.14

UCHWAŁA NR XXIX/678/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekształcenia ponadpodstawowej młodzieżowej Szkoły Policealnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, przy ul. Sambora 48 została przyjęta jednogłośnie /20/


Ad 4.15

UCHWAŁA NR XXIX/679/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekształcenia ponadpodstawowej młodzieżowej Szkoły Policealnej Nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni, przy ul. Energetyków 13a została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 4.16

UCHWAŁA NR XXIX/680/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekształcenia ponadpodstawowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni, przy ul. Orłowskiej 57 została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.17

UCHWAŁA NR XXIX/681/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekształcenia ponadpodstawowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, przy ul. Sambora 48 została przyjęta jednogłośnie /21/


Ad 4.18

UCHWAŁA NR XXIX/682/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekształcenia ponadpodstawowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni, przy ul. Energetyków 13a została przyjęta jednogłośnie /21/


Ad 4.19

UCHWAŁA NR XXIX/683/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekształcenia ponadpodstawowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni, przy ul. Śmidowicza 48 została przyjęta jednogłośnie /21/


Ad 4.20

UCHWAŁA NR XXIX/684/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekształcenia ponadpodstawowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Kolegium Miejskiego w Gdyni, przy ul. Raduńskiej 21 została przyjęta jednogłośnie /21/


Ad 4.21

E. Łowkiel- na poprzedniej sesji podjęliście Państwo uchwałę o zamiarze likwidacji Internatu. Dzisiejsza uchwała jest już decyzją o likwidacji. Z dniem 1 września internat przestanie istnieć. Taki czas był potrzebny Kuratorowi do wydania stosownego postanowienia - od podjęcia uchwały do dnia 8 marca b.r. W postanowieniu tym Kurator pozytywnie opiniuje likwidację z dniem 31 sierpnia b.r. Opinia związków zawodowych jest pozytywna.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


St. Taube- ile osób było w internacie zatrudnionych i co się z nimi stanie?


E. Łowkiel- było to bardzo szczegółowo omawiane na posiedzeniu Komisji Oświaty, na którym gościli szefowie 2. organizacji związkowych oświaty. Gdybyśmy wcześniej uzyskali zgodę, zlikwidowalibyśmy internat w listopadzie. Na 120 miejsc jest 12. uczniów. Jest jednak sztywny zapis w ustawie, który przewiduje tego rodzaju likwidację tylko i wyłącznie z dniem 31 sierpnia. Utrzymywanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego nie jest zadaniem gminy. Ci pracownicy o tym wszystkim wiedzą i wiedzieli. Z otrzymanych przeze mnie informacji wynika, że niektórzy pracownicy otrzymali oferty pracy i część ich nie przyjęła. Jest problem 3. nauczycieli, dla których należy znaleźć zatrudnienie. Mają oni kwalifikacje do pracy jedynie w placówkach opiekuńczych. Podjęliśmy się udzielenia im pomocy w znalezieniu innych miejsc pracy. Dwoje nauczycieli odchodzi na emerytury. Pracowników administracji można zwolnić w każdym czasie. Ci pracownicy także otrzymali oferty pracy. Część ich nie przyjęła, część tak. Nie doszła do mnie informacja o jakiejś tragicznej sytuacji. Opinia związków jest taka, jaka może być w takiej sytuacji. Związki napisały, że uzasadniona jest likwidacja i jednocześnie wyraziły zaniepokojenie losem pracowników.


St. Taube- podobno pracuje tam 50 osób. Uzgodniliśmy z dyrektorką Powiatowego Urzędu Pracy, żeby nas informowała o grupowych zwolnieniach. Przy zwalnianiu choćby dziesięciu pracowników należy już powiadomić urząd. Dlatego pytam: ilu pracowników będzie zwolnionych?


E. Łowkiel- nie pamiętam. W moim przekonaniu za procedowanie ze związkami nie odpowiada ani rada ani Prezydent, a jedynie pracodawca, czyli dyrektor placówki. Proszę, aby nie przenosić związkowych zagadnień na Sesję RMG. Z moich informacji wynika, że nie ma zwolnień grupowych. Wiem, że wszystkie wymagane procedury zostały zachowane. Związki nie muszą na piśmie dać odpowiedzi. Naprawdę. Niech takich spraw pilnuje pracodawca, który w razie niedopełnienia obowiązków w tym zakresie odpowiada przed sądem.


UCHWAŁA NR XXIX/685/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie likwidacji w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni, przy ul. Energetyków 13A została przyjęta: 17/0/5


Ad 4.22

Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawiła Wiceprezydent Ewa Łowkiel.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


UCHWAŁA NR XXIX/686/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego, funkcjonującego w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni, przy ul. Energetyków 13A została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.23

Prezentując projekt zgodnie z treścią załącznika Wiceprezydent E. Łowkiel podkreśliła: - Przedmiotowe środki można wydać tylko na to, z czego są uzyskiwane.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


UCHWAŁA NR XXIX/687/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Gdynia została przyjęta jednogłośnie /20/


Ad 4.24

Projekt przedstawił Wiceprezydent Bogusław Stasiak - patrz zał.


Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


UCHWAŁA NR XXIX/688/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Pustej 4 na grunty stanowiące własność osoby fizycznej została przyjęta jednogłośnie /17/


Ad 4.25

Projekt przedstawiony przez Wiceprezydenta B. Stasiaka zgodnie z treścią zał.


Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


UCHWAŁA NR XXIX/689/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Jarzębinowej 27 na rzecz jej użytkownika wieczystego została przyjęta jednogłośnie /18/


Ad 4.26

Projekt przedstawił Wicepr. B. Stasiak - p. zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXIX/690/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Lidzkiej 17 A na rzecz jej użytkownika wieczystego została przyjęta jednogłośnie /17/


Ad 4.27

B. Stasiak- zbywanie nieruchomości w przetargu jest regułą, od której czasami są robione wyjątki. Tak jest w przypadku nieruchomości przy ul. Żeliwnej 19. Na nieruchomości funkcjonuje obiekt dzierżawiony przez osoby fizyczne. Budynek powstał w latach 50. bez pozwolenia na budowę. Jest to zabudowa substandardowa. Dzierżawca poddzierżawił budynek, bez zgody Miasta, na rzecz wielodzietnej rodziny. Stanęliśmy więc przed dylematem: z jednej strony jest problem mieszkających tam osób, z drugiej - budynek substandardowy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Własny Dach" jest inwestorem sąsiednich budynków i jest też wykonawcą uzbrojenia przedmiotowego terenu. Spółdzielnia wystąpiła do Miasta z propozycją zawarcia porozumienia, w wyniku którego zniknęłaby zabudowa substandardowa, a rozszerzeniu uległoby spółdzielcze osiedle. Rodzina mieszkająca w budynku przy ul. Żeliwnej uzyskałaby mieszkanie od spółdzielni. Sprawy związane z bezprawnym zachowaniem dzierżawcy toczą się odrębnym postępowaniem. Biorąc pod uwagę sąsiedztwo nieruchomości spółdzielni, rozwiązanie problemu architektoniczno - budowlanego sprzedaż działki w zaproponowanym trybie wydaje się zasadna.

Wiceprezydent przypomniał, iż taki tryb postępowania stosowano już parę razy. W tego rodzaju procedurze interesy Miasta są zabezpieczane umowami warunkowymi, zapewniającymi m. in. rozwiązanie problemów mieszkaniowych osób zamieszkujących nieruchomości objęte postępowaniem.


Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


UCHWAŁA NR XXIX/691/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żeliwnej 19 została przyjęta: 21/0/1


Ad 4.28

Jak wyjaśniał prezentujący projekt Wiceprezydent B. Stasiak, ustawa dopuszcza możliwość sprzedaży nieruchomości na rzecz wieloletniego dzierżawcy, jeżeli nieruchomość została zabudowana zgodnie z pozwoleniem na budowę. Taki dzierżawca wystąpił z wnioskiem o zakup nieruchomości przy ul. Morskiej 517 A. Miasto uzyska z tego tytułu konkretne środki, zaś dysponent nieruchomości będzie miał np. możliwość zaciągnięcia kredytu hipotetycznego i tym samym uzyskania większych możliwości inwestycyjnych.


Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna


UCHWAŁA NR XXIX/692/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej przy ul. Morskiej 517A, w trybie art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.29

Wiceprezydent Michał Guć: - jak co roku rada realizując kompetencje Rady Powiatu, zatwierdza plan podziału środków PFRON. Są to środki, które - zgodnie z ustawą o rehabilitacji osób niepełnosprawnych - PFRON przekazuje powiatom, a powiaty decydują, na jakie zadania mają być przeznaczone. W przypadku Gdyni zadania te realizuje MOPS, Powiatowy Urząd Pracy oraz referat aktywizacji zawodowej w wydziale polityki gospodarczej. Od kilku lat tak dysponujemy środkami, że nie trzeba się zwracać do PFRON o zwiększenie środków.

Przechodząc do omawiania poszczególnych zadań pod kątem ich finansowania pan M. Guć informował: - W przypadku przystosowywania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych widoczny jest znaczny wzrost kwoty, co jest skutkiem zmiany przepisów na bardziej przychylne dla przedsiębiorców zatrudniających takie osoby.

Jeśli chodzi o szkolenia, to z uwagi na niewielką liczbę wniosków Powiatowy Urząd Pracy zaproponował mniejszą kwotę niż w ubiegłym roku.

Nie przeznaczamy żadnej kwoty na dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji, ponieważ niemało środków przeznacza się na te cele z budżetu gminy - do tej pory rozdysponowano już kwotę 300 tys. zł.

Kwoty na pomoc dla osób indywidualnych są nieco mniejsze w stosunku do wykonania z roku ubiegłego. Wynika to z tego, iż PFRON stosuje zasadę przyznawania dodatkowych środków w połowie roku. Są to pieniądze, które można szybko rozdysponować.

W sprawie dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych wnioski nie wpłynęły.

Warsztaty terapii: tu widoczny jest duży wzrost, a wynika to z faktu, iż w ubiegłym roku udało się utworzyć aż 65 miejsc takiej terapii. Jeśli pojawią się dodatkowe środki utworzymy jeszcze jeden dodatkowy warsztat.


Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Zdrowia- pozytywna


Wiceprzewodniczący RM, radny Jerzy Miotke, poinformował, że podział środków winien być zaopiniowany przez Społeczną Radę d/s Osób Niepełnosprawnych i taka opinia - pozytywna - została dostarczona.

Pan Miotke zapytał, czy jest możliwe przeznaczanie przedmiotowych środków na likwidację barier w obiektach, w których mieszczą się jednostki o charakterze urzędowym, tj. w szkołach, przedszkolach. - Coraz więcej placówek oświatowych zabiega o tworzenie klas integracyjnych.


M. Guć- nie ma takiej możliwości. Ustawa dzieli zadania pomiędzy poszczególne szczeble samorządu. Samorząd powiatowy dysponuje środkami na likwidację barier adresowanymi wyłącznie do osób indywidualnych. W przypadkach, o których mówił przedmówca, środkami dysponuje wyłącznie samorząd województwa, który jest w tych kwestiach bardzo oszczędny. Np. odpowiedź dot. sfinansowania instalacji windy w ośrodku przy ul. Bosmańskiej była negatywna.


Alina Winiarska- jaka jest sytuacja jeśli chodzi o spółdzielnię dla niewidomych "Sinema"?

Pracowało tam ok. 500 osób. Ograniczanie tam zatrudnienia jest problemem.


M. Guć- nie wiem, ile osób tam obecnie pracuje. Przypomnę, że Miasto bardzo pomogło tej placówce. Zbyliśmy część ich nieruchomości. Nie mamy natomiast możliwości prawnych jeśli chodzi o dofinansowywanie istniejących miejsc pracy. Czyni to PFRON z pomocą środków dystrybuowanych centralnie, bez określonej procedury. Samorząd powiatowy ma jedynie możliwość dofinansowywania w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy.


A. Borkowski- w punkcie 10. ("dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej" - działania bieżące) planujemy wydanie ponad 1 mln. zł., zaś w punkcie 11. ("dofinansowanie kosztów działania i tworzenia warsztatów terapii zajęciowej") niczego nie planujemy. Jak to należy rozumieć? Zginął paragraf 6270.


M. Guć- paragraf nie zginął. W roku 2004 działał w Gdyni jeden warsztat - przy ul. Harcerskiej, przeznaczony dla 20. osób i dlatego kwota na to przewidziana wyniosła ok. 240 tys. zł. (nieco ponad 1 tys. zł. przeznacza się na uczestnika warsztatów terapii zajęciowej). W roku 2004 przeznaczyliśmy też kwotę 490 377 zł. na tworzenie i działanie kolejnych warsztatów terapii zajęciowej, przy czym większość tej kwoty przeznaczono głównie na tworzenie nowych warsztatów: przy ulicy Maciejewicza 20 miejsc, przy ulicy Jęczmiennej 20 miejsc, przy ul. Gradowej kolejne 20 miejsc i rozszerzenie warsztatów przy ul. Harcerskiej o 5 miejsc. Tworzenie nowych warsztatów wiąże się z kosztami - w 2. przypadkach była to konieczność zamontowania windy - i na to przeznaczono 438 tys. zł. Były to zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, czyli stowarzyszenia i CARITAS. Utworzenie tych warsztatów spowodowało, że należało je finansować do końca roku ze środków jakimi dysponuje powiat i była to kwota 51 761 zł. Od 1 stycznia b.r. PFRON, mając już w raporcie odnotowany fakt utworzenia tych warsztatów, przejął ich prowadzenie w sensie finansowym. My natomiast nie mamy możliwości przejęcia z tego 1 140 000 zł. części środków. To są już środki zagwarantowane. Pierwotnie PFRON miał to finansować w 85 %, a powiaty w 15 %, ale szereg powiatów w Polsce nie chciało finansować tych 15 % argumentując, że nie mają na to środków. Znowelizowano więc ustawę i obecnie PFRON finansuje warsztaty w 100 % i dzięki temu owe 15 %, które pierwotnie przeznaczyliśmy na warsztaty, mogliśmy przeznaczyć na inne cele.


UCHWAŁA NR XXIX/693/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 5.

Sprawozdanie z prac Komisji Statutowej przedstawił radny Marek Łucyk.

Komisja spotkała się 8 razy. Wprowadziliśmy pod obrady dosyć dużo projektów uchwał - głównie statutowych i okołostatutowych (26). Wprowadziliśmy też uchwały o innym charakterze, dotyczące takich spraw jak składy komisji, nazwy ulic, stwierdzenie nieważności uchwały Rady Dzielnicy, Honorowe Obywatelstwo i medal E. Kwiatkowskiego.

Ponadto stale wymieniamy korespondencję z Radami Dzielnic, którym staramy się pomóc m. in. w interpretacji zapisów statutowych i regulaminowych.


Ad 6.

Lech Żurek- na ostatnim Zgromadzeniu związku przyjęto budżet na bieżący rok. Komisja Rewizyjna związku, której jestem przewodniczącym, pracuje nad opinią RIO i w przeciągu 1,5 tygodnia zajmie stanowisko. Pod koniec kwietnia odbędzie się zgromadzenie absolutoryjne.

Radny L. Żurek wyraził nadzieję, iż wszyscy otrzymali zaproszenie na konferencję organizowaną w Łężycach w dniu 30 marca, której tematem będzie gospodarka odpadami (radny Żurek poinformował o harmonogramie i sprawach organizacyjnych związanych z wyjazdem na konferencję).


Ad 7.

Na ręce Przewodniczącego RM interpelacje nie wpłynęły.


Ad 8.

Radny A. Bień poinformował o złożeniu przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa sprawozdania z jej działalności, omawiając pokrótce główne tezy dokumentu - stanowi załącznik.


W związku z 60. rocznicą zakończenia walk o wyzwolenie Gdyni Wiceprzewodniczący J. Miotke poinformował o związanych z rocznicą uroczystościach.


A. Borkowski- jestem bardzo zadowolony z otrzymania od Pana Bienia sprawozdania z pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa . Jednocześnie proszę o dostarczenie nam szczegółowej informacji nt. stanu bezpieczeństwa w mieście. Proszę też o przedstawienie informacji nt. podziału komend Policji.


A. Bień- do Przewodniczącego RM wpłynął stosowny dokument od komendanta Policji o stanie bezpieczeństwa. Takie raporty spłynęły też od Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. Zapraszam zainteresowanych zagadnieniami bezpieczeństwa do wzięcia udziału w posiedzeniach komisji.


A. Borkowski- myślałem o krótkim, dwustronicowym kompendium.


Ad 9.

St. Taube- wnioskuję do Prezydium o zobowiązania radnych i członków Kolegium Prezydenta do poddania się lustracji i wysłanie stosownych wniosków do IPN.


J. Kalinowska- wiem, co to jest decyzja administracyjna.


Wiceprzewodnicząca J. Zielińska- proszę o trzymanie się porządku obrad. Obecnie jesteśmy w punkcie "Informacje".


J. Kalinowska- uchwaliliście Państwo wysokość stypendium. Prosiłam o wykreślenie wysokości, bo trzeba dodatkowe kryteria wycenić. W ustawie jest mowa o tym, że decyzje wydaje Prezydent i nie ma w ustawie zapisu, że powołuje się komisję. Jest taki zapis w uzasadnieniu, które przedstawiła Pani Łowkiel, natomiast w Regulaminie nie ma mowy o powołaniu komisji i dlatego prosiłam, aby w § 11 ust. 1 wpisano ...


J. Zielińska- przegłosowaliśmy już wszystkie zgłoszone przez Panią poprawki. Tylko i wyłącznie Pani opinia była na ich temat pozytywna. Nie wracajmy do uchwały, która już została przegłosowana. Ma Pani prawo zgłosić do protokołu zdanie odrębne. Zapraszam do wyjaśniania wątpliwości z Panią Wiceprezydent.


J. Kalinowska- nie uzyskałam odpowiedzi na 2 pytania: czy został znowelizowany Regulamin dot. stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie i czy gmina posiada program dot. wyrównywania szans dzieci ze wsi i z miast?

Ponadto Pani Kalinowska oświadczyła: - 16 marca minął rok od czasu złożenia przeze mnie do Komisji Statutowej pisma odnośnie mojej działalności w komisji mieszkaniowej (przedmiotowa uwaga skierowana była do przewodniczącego Komisji Statutowej, radnego Marka Łucyka).


Ad 10.

Termin kolejnej sesji RMG: 27 kwietnia b.r.; godz. 12


Ad 11.

Zamknięcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.Na podstawie stenogramu opracowała i zredagowała:

Zofia Wnuczko


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data udostępnienia informacji: 23.03.2005