Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Modernizacja części budynku użyteczności publicznej przy ul. 10 Lutego 26 w Gdyni”

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Modernizacja części budynku użyteczności publicznej przy ul. 10 Lutego 26 w Gdyni” oraz dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania zostały zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 23.12.2020
Data udostępnienia informacji: 23.12.2020