Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Adm. Unruga do ul. Płk. Dąbka wraz z budową drogi rowerowej w ul. Kwiatkowskiego
Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: "Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Adm. Unruga do ul. Płk. Dąbka wraz z budową drogi rowerowej w ulicy Kwiatkowskiego" zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP pod numerem EZP 109/20:
https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 06.10.2020
Data udostępnienia informacji: 06.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.10.2020 14:51 Dodanie informacji Anna Stankiewicz