Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania dawnego Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni przy ul. Chylońskiej 237 dla potrzeb Domu Sąsiedzkiego Przystań – Chylońska 237”

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.:
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania dawnego Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni przy ul. Chylońskiej 237 dla potrzeb Domu Sąsiedzkiego Przystań – Chylońska 237” oraz dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania zostały zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Marta Miąskowska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Miąskowska
Data wytworzenia informacji: 16.07.2020
Data udostępnienia informacji: 16.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.07.2020 15:58 Dodanie informacji Marta Miąskowska