Rezerwacja wizyty w Urzędzie Miasta Gdyni

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w każdy piątek o godzinie 7:00 zostaną uruchomione dodatkowe ogólnodostępne terminy wizyt do Rejestracji Pojazdów na nadchodzący tydzień.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że związku z planowaną na przełom czerwca i lipca reorganizacją pracy Referatu Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów związaną m. in. z uruchomianiem dodatkowych miejsc obsługi mieszkańców, możliwość umawiania wizyt długoterminowych tj. na 4 tygodnie do przodu zostaje z dniem 4 maja wstrzymana.


Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw, dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu formularza, należy wybrać sposób potwierdzenia wizyty. Wizytę można potwierdzić za pomocą e-maila lub SMSa.

W przypadku wyboru potwierdzenia za pomocą e-maila po wybraniu przycisku „Rezerwuj” na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłane wstępne potwierdzenie rezerwacji wizyty. Aby ostatecznie potwierdzić rezerwację, należy niezwłocznie tj. nie później niż 60 minut od rezerwacji terminu, potwierdzić wizytę za pomocą otrzymanego maila. W przypadku braku potwierdzenia wizyta zostanie ANULOWANA.

W przypadlku wyboru potwierdzenia rezerwacji wizyty za pomocą SMSa interesant po wybraniu przycisku „Rezerwuj” otrzymuje w formie SMS kod PIN, który należy wpisać w ciągu 230 sekund, celem zakończenia procedury rezerwacji terminu. Po wpisaniu kodu rezerwacja zostanie potwierdzona, a interesant otrzyma w formie SMS powiadomienie potwierdzające dokonanie rezerwacji zawierające datę wizyty, stanowisko i numer rezerwacji.

W PRZYPADKU BRAKU EMAILA PROSIMY O SPRAWDZENIE ZAKŁADKI SPAM W POCZCIE.
 
• Przed rezerwacją wizyty sprawdź w Biuletynie Informacji Publicznej czy Twojej sprawy, nie można zrealizować elektronicznie,
• Rezerwacja wizyty przez Internet skutkuje koniecznością przybycia w wybranym terminie,
• Jedna zarezerwowana wizyta = jedna sprawa. Chcesz załatwić więcej spraw – zarezerwuj więcej wizyt,
• W grupie rejestracja pojazdów podczas jednej rezerwacji można zarejestrować max. 1 pojazd.
• W przypadku chęci zarejestrowania większej ilości pojazdów (powyżej 3), prosimy o kontakt na adres e-mail pojazdy@gdynia.pl.
• Przyjdź do urzędu nie wcześniej niż 10 minut przed umówioną wizytą.
• Przyjdź z przygotowanymi dokumentami, wypełnionymi wnioskami, jeśli to konieczne z opłatą.
• Jeśli sprawa nie wymaga wizyty większej liczby osób, przyjdź w pojedynkę.

UWAGA

Zawiadomienie o zbyciu /nabyciu pojazdu można składać elektronicznie za pomocą platform (kliknij w ikonę):
Formularz pokazuje terminy na 5 tygodni do przodu wliczając aktualny tydzień. W każdy poniedziałek od godziny 7:00 udostępniane są terminy na kolejny cały tydzień. (Nie dotyczy rezerwacji w sprawach Rejestracji Pojazdów).


Do budynku Urzędy będą mogły wejść wyłącznie osoby umówione na wizytę z zakrytym nosem i ustami w sposób przewidziany w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz posiadające potwierdzenie umówionej wizyty otrzymane w wiadomości e-mail po jej zarezerwowaniu. Ze względu na podpisywanie dokumentów urzędowych, zaleca się posiadanie rękawiczek.
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 60

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 • druk „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” dostępny poniżej lub w pok. 60, (dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełniane są oddzielnie)
 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: wymeldowanie z  pobytu stałego
Opłaty:
 • bez opłat;
 • w przypadku pobrania zaświadczenia – opłata 17 zł;
 • jeżeli z wnioskiem o wydanie zaświadczenia występuje pełnomocnik - opłata skarbowa 17 zł;
Czas załatwienia sprawy: od ręki
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 60

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 • wniosek do pobrania poniżej lub w pok. 60
 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy:
 • wydanie zaświadczenia
 • zaświadczenie można odebrać osobiście w pok. 60 lub może zostać doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy)
Opłaty:
 • 17 zł. Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu przy przyjęciu wniosku lub na rachunek Urzędu Miasta Gdyni: PKO Bank Polski S.A. nr konta 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065. W przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: a) informację, że jest to opłata skarbowa, b) sprawę, w której wnoszona jest opłata
 • zwolnione z opłat skarbowych są zaświadczenia wydawane celem złożenia wniosku o rekompensatę za mienie zabużańskie, a także w celu przedłożenia m.in. w Wydziale  Spraw Społecznych, Powiatowym Urzędzie Pracy, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej itp.
 • jeżeli z wnioskiem o wydanie zaświadczenia występuje pełnomocnik - opłata skarbowa 17 zł
Czas załatwienia sprawy: do 7 dni od daty złożenia wniosku
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 60

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o nadanie numeru PESEL zawierający wskazanie podstawy prawnej zobowiązującej wnioskodawcę do posiadania nr PESEL
 • dowód osobisty lub paszport obywatela polskiego, a w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo
 • dokumenty potwierdzające dane zawarte w pkt. 3-5 wniosku - jeżeli są dostępne (polski akt urodzenia, polski akt stanu cywilnego wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku)
 • w przypadku składania wniosku o nadanie numeru PESEL przez pełnomocnika dodatkowo: pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku oraz dowód osobisty pełnomocnika lub paszport
Sposób załatwienia sprawy: wydanie powiadomienia o nadaniu numeru PESEL
Opłaty:
 • bez opłat;
 • 17 zł - w przypadku, gdy osoba wnioskująca o nadanie numeru PESEL działa przez pełnomocnika (opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa)
Czas załatwienia sprawy: od ręki
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 60

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 6688767
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 • wniosek dostępny na stronach internetowych: www.gdynia.pl (Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Ewidencji Ludności i Meldunków, sprawy do załatwienia) lub w pok. 60 stanowiska 30 i 35
 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu),
 • dowód dokonania opłaty od osób, jednostek organizacyjnych i podmiotów mających obowiązek uiszczenia tej opłatydokumenty potwierdzające interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym, np. zobowiązanie sądu do przedstawienia adresu i dołączenie jego kserokopii do podania)
Sposób załatwienia sprawy: odpowiedź na  wniosek, którą można odebrać osobiście w pok.60  lub może zostać doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy)
Opłaty:
 • 31 zł opłaty za dane jednostkowe, tj. informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem, w formie wpłaty w oddziale banku PKO Bank Polski S.A. w Urzędzie Miasta Gdyni na podstawie dyspozycji wystawionej przez pracownika referatu przy przyjęciu wniosku lub na konto Urzędu Miasta Gdyni Wydział Dochodów, nr konta 80 1440 1026 0000 0000 0033 4979 PKO Bank Polski S.A. Kopię dowodu wpłaty należy przesłać do Referatu Ewidencji Ludności i Meldunków powołując się na numer sprawy
 • bez opłat - osoby, jednostki organizacyjne i podmioty zwolnione z opłaty na podstawie ustawy o ewidencji ludności
Czas załatwienia sprawy: 30 dni od daty złożenia wniosku
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 60

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o przekazanie / aktualizację / usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych
 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: przekazanie / aktualizacja / usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych
Opłaty: bez opłat
Czas załatwienia sprawy: od ręki
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska nr 4, 5, 6, 7

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-23
E-mail: kierowca@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - formularz wniosku o wymianę prawa jazdy dostępny przy stanowiskach /Sala Obsługi Mieszkańców/ lub poniżej w załączniku (wniosek musi być wydrukowany dwustronnie, na jednej kartce formatu A4 w oryginalnym rozmiarze),
- kserokopia posiadanego prawa jazdy /oryginał do wglądu/ 
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/
- kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, 1948); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; 
- dowód uiszczenia opłaty

W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o wymianę prawa jazdy wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej:

                                             www.esp.pwpw.pl

Obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty, którą można dokonać:
• telefonicznie: 58 626 26 26
• internetowo: www.gdynia.pl/bip/rezerwacje
• za pomocą Karty Mieszkańca
 
Status zamówienia dokumentu można sprawdzić na stronie: www.info-car.pl
 
Istnieje możliwość otrzymania wiadomości sms bądź e-maila o wyprodukowanym i gotowym do odbioru w Urzędzie dokumencie.
Warunkiem skorzystania z tej bezpłatnej usługi jest podanie numeru telefonu bądź adresu e-mail podczas składania wniosku o nowy dokument.

 
Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, po zwrocie posiadanego prawa jazdy, w celu jego unieważnienia lub za pośrednictwem poczty, załączając dokument prawa jazdy do unieważnienia przy osobistym złożeniu wniosku, w zależności od określonego we wniosku sposobu przekazania
Opłaty: - 100 zł - opłata administracyjna za wydanie prawa jazdy
- 0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy

Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu lub na rachunek organu podatkowego:
PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 – Urząd Miasta Gdyni

W przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• sprawę, w której wnoszona jest opłata
• imię i nazwisko
- dowód wniesienia opłat należy załączyć do wniosku
Czas załatwienia sprawy: Prawa jazdy produkowane są w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie - czas oczekiwania na zamówione prawo jazdy wynosi około dwóch tygodni.
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców – stanowiska 4, 5, 6, 7

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-23
E-mail: kierowca@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - formularz wniosku o wydanie międzynarodowego prawa jazdy dostępny przy stanowiskach /Sala Obsługi Mieszkańców/ lub poniżej w załączniku (wniosek musi być wydrukowany dwustronnie, na jednej kartce formatu A4 w oryginalnym rozmiarze),
- kserokopia prawa jazdy /oryginał do wglądu/, 
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/, 
- kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, 1948); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej, 
- dowód uiszczenia opłaty.

W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
Sposób załatwienia sprawy: Obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty, którą można dokonać:
• telefonicznie: 58 626 26 26
• internetowo: www.gdynia.pl/bip/rezerwacje
• za pomocą Karty Mieszkańca.

Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie lub za pośrednictwem poczty, w zależności od określonego we wniosku sposobu przekazania.
Opłaty: - 35 zł - opłata administracyjna za wydanie międzynarodowego prawa jazdy
- 0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy

Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu lub na rachunek organu podatkowego:
PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 – Urząd Miasta Gdyni

W przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• sprawę, w której wnoszona jest opłata
• imię i nazwisko
- dowód wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.
Czas załatwienia sprawy: Czas oczekiwania na międzynarodowe prawo jazdy wynosi 3 dni.
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców – stanowiska nr 4, 5, 6, 7

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek - piątek
w godzinach: 7.00 - 16.00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-23
E-mail: kierowca@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - formularz wniosku o wydanie zezwolenia dostępny przy stanowiskach /Sala Obsługi Mieszkańców/ lub poniżej w załączniku
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/
- prawo jazdy /do wglądu/
- kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi /oryginał do wglądu/
- kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym /oryginał do wglądu/
- kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym /oryginał do wglądu/
- dowód uiszczenia opłaty, z wyłączeniem ochotniczej straży pożarnej.

W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
Sposób załatwienia sprawy: Obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty, którą można dokonać:
• telefonicznie: 58 626 26 26
• internetowo: www.gdynia.pl/bip/rezerwacje
• za pomocą Karty Mieszkańca.
 

Po pozytywnej weryfikacji dokumentów, organ gminy w drodze decyzji administracyjnej wydaje zezwolenie.
Zezwolenie wydaje się uprawnionej osobie lub za pośrednictwem poczty /przy osobistym złożeniu wniosku/.
Opłaty: - 50 zł - opłata administracyjna za wydanie zezwolenia

Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego:
PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 - Urząd Miasta Gdyni

W przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• sprawę, w której wnoszona jest opłata
• imię i nazwisko
Czas załatwienia sprawy: Czas oczekiwania na zezwolenie wynosi 2 dni.
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców stanowiska nr 4, 5, 6, 7

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-23
E-mail: kierowca@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - formularz wniosku dostępny przy stanowiskach /Sala Obsługi Mieszkańców/ lub poniżej w załączniku(wniosek musi być wydrukowany dwustronnie, na jednej kartce formatu A4 w oryginalnym rozmiarze);
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/
- kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, 1948); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
- kopia posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na j. polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula RP; dokumenty te są również wymagane od osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą, jeżeli z przepisów wydanych na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy lub z umów międzynarodowych wynika wzajemna wymiana praw jazdy bez wymogu sprawdzania kwalifikacji; a do dokonanego tłumaczenia dołącza się w sposób trwały kopię przetłumaczonego dokumentu /oryginał do wglądu/
    * Nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w załączniku 1 do dyrektywy nr 2006/126/WE PE i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18, z późn. zm.) oraz w załącznikach 1 i 1a do dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003, str. 4, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 7, str. 441, z późn. zm.); 
- karta pobytu, wizę lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium RP albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy (w przypadku cudzoziemców)
- dowód uiszczenia opłaty;
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami - o ile jest  wymagane.


Zgodnie z treścią załącznika nr 6 Konwencji o ruchu drogowym sporządzonej dnia 8 listopada 1968 r. krajowe prawo jazdy:

- stanowi kartę formatu A7 (74 x 105 mm - 2,91 x 4,13 cala) pojedynczą lub złożoną do tego formatu, podwójną (148 x 105 mm - 5,82 x 4,13 cali) albo potrójną (222 x 105 mm - 8,78 x 4,13 cali) złożoną do tego formatu. Kolor jej jest różowy;
- drukuje się w języku lub w językach przewidzianych przez organ władzy, który je wydaje lub który został upoważniony do jego wydawania; jednakże musi ono mieć napis w języku francuskim "Permis de conduire", który może być powtórzony w innych językach;
- wpisy odręczne lub maszynowe powinny być wykonane wyłącznie alfabetem łacińskim lub angielską kursywą albo powtórzone w tej formie.

Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą nie jest określone w konwencja o ruchu drogowym - Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. ( Dz. U. z 1559 r. poz. 321 i 322) lub Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. poz. 40 i 44) to dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest złożenie z wynikiem pozytywnym części teoretycznej egzaminu państwowego.


W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
Sposób załatwienia sprawy: Obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty, którą można dokonać:
• telefonicznie: 58 626 26 26
• internetowo: www.gdynia.pl/bip/rezerwacje
• za pomocą Karty Mieszkańca.
 
Status zamówienia dokumentu można sprawdzić na stronie: www.info-car.pl
 
Istnieje możliwość otrzymania wiadomości sms bądź e-maila o wyprodukowanym i gotowym do odbioru w Urzędzie dokumencie.
Warunkiem skorzystania z tej bezpłatnej usługi jest podanie numeru telefonu bądź adresu e-mail podczas składania wniosku o nowy dokument.

Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, po zwrocie posiadanego zagranicznego prawa jazdy, w celu przesłania do właściwego organu, który je wydał.
Opłaty: - 100 zł - opłata administracyjna za wydanie prawa jazdy
- 0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy

Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu lub na rachunek organu podatkowego:
PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 - Urząd Miasta Gdyni

W przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• sprawę, w której wnoszona jest opłata
• imię i nazwisko
- dowód wniesienia opłat należy załączyć do wniosku
Czas załatwienia sprawy: Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od potwierdzenia danych zamieszczonych w oryginale dokumentu przez właściwy organ tego państwa, który go wydał.
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska nr 4,5,6,7

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek
w godzinach: 7:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-23
E-mail: prawa_jazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - formularz wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
- oświadczenie - „Oświadczam, ze:
1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą
2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami
* oświadczenie powinno również zawierać: firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę, miejsce i datę złożenia oświadczenia, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/
- dowód opłaty lub oryginał przelewu
Sposób załatwienia sprawy: - po weryfikacji dokumentów starosta dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
- zaświadczenie o wpisie odbiera się osobiście przy stanowiskach 4-7
Opłaty: - 500 zł. - opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
(opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek:
nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 - PKO Bank Polski S.A. w Gdyni
- 17 zł. - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
(opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek:
nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 – PKO Bank Polski S.A. w Gdyni
- w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• dane przedsiębiorcy ubiegającego się o wpis
- opłaty dokonuje się na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu
Czas załatwienia sprawy: - w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska nr 4, 5, 6, 7

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 058 66 88 923
E-mail: kierowca@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - formularz wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadane uprawnienia dostępny przy stanowiskach /Sala Obsługi Mieszkańców/ lub poniżej w załączniku
- dowód uiszczenia opłaty
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/
Sposób załatwienia sprawy: Zaświadczenie potwierdzające posiadane uprawnienia można złożyć i odebrać:
• osobiście przy stanowiskach nr 4, 5, 6, 7
• za pośrednictwem poczty
• korzystając z usługi paczkomatu: https://urzad24.inpost.pl/umgdynia

Obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty, którą można dokonać:
• telefonicznie: 58 626 26 26
• internetowo: www.gdynia.pl/bip/rezerwacje
• za pomocą Karty Mieszkańca.
Opłaty: - 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu lub na rachunek organu podatkowego:
PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 - Urząd Miasta Gdyni 

W przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• sprawę, w której wnoszona jest opłata
• imię i nazwisko
- dowód wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku
Czas załatwienia sprawy: Czas oczekiwania na zaświadczenie wynosi 7 dni.
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców – stanowiska nr 4, 5, 6, 7

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-23
E-mail: kierowca@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - formularz wniosku o wydanie prawa jazdy dostępny przy stanowiskach /Sala Obsługi Mieszkańców/ lub poniżej w załączniku (wniosek musi być wydrukowany dwustronnie, na jednej kartce formatu A4 w oryginalnym rozmiarze);

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem /dotyczy wszystkich kategorii/;

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - dotyczy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;

- kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada /oryginał do wglądu/;

- pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem przez osobę poniżej 18. roku życia - wzór dostępny poniżej w załączniku;

- kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz.2046, 1948); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;

- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/.

Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kartę pobytu, wizę lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o wygenerowanie PKK można złożyć również:
• w formie elektronicznej za pomocą skrzynki podawczej: www.esp.pwpw.pl
• za pośrednictwem dostępnej usługi paczkomatu: https://urzad24.inpost.pl/umgdynia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po odbiór wygenerowanego dokumentu, należy stawić się osobiście w tutejszym Referacie.

Obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty, którą można dokonać:
• telefonicznie: 58 626 26 26
• internetowo: www.gdynia.pl/bip/rezerwacje
• za pomocą Karty Mieszkańca.
Opłaty: Profil Kandydata na Kierowcę jest wydawany bezpłatnie.
Czas załatwienia sprawy: Czas oczekiwania na numer PKK wynosi do 2 dni roboczych.

W przypadku konieczności zażądania dokumentów z innego organu, czas wydania Profilu może zostać wydłużony do 30 dni.
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowisko nr 4, 5, 6, 7

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-23
E-mail: kierowca@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wypełniony wniosek o wpis do ewidencji instruktorów dostępny przy stanowiskach /Sala Obsługi Mieszkańców/ lub poniżej w załączniku; 
- fotografia o wymiarze 35 x 35 mm ;
- zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów;
- zaświadczenie o niekaralności /jeśli jest wymagane/; 
- orzeczenie lekarskie i psychologiczne /jeśli jest wymagane/; 
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/; 
- dowód uiszczenia opłaty.

W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
Sposób załatwienia sprawy: Obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty, którą można dokonać:
• telefonicznie: 58 626 26 26
• internetowo: www.gdynia.pl/bip/rezerwacje
• za pomocą Karty Mieszkańca.

Po weryfikacji dokumentów, starosta dokonuje wpisu w drodze decyzji administracyjnej do ewidencji instruktorów.
Opłaty: - 50 zł - opłata za wpis do ewidencji wykładowców

Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu lub na rachunek organu podatkowego:
PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 - Urząd Miasta Gdyni

W przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• sprawę, w której wnoszona jest opłata
• imię i nazwisko
Czas załatwienia sprawy: W terminie 30 dni od daty wpływu informacji o pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, złożonego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowisko nr 4,5,6,7

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek
w godzinach: 7.00 -16.00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-23
E-mail: kierowca@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: -formularz wniosku o wymianę legitymacji instruktora
-1 wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (w przypadku, gdy poprzednie zaświadczenie straciło ważność)
-orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora (w przypadku, gdy poprzednie orzeczenie straciło ważność)
-aktualna legitymacja instruktora
-dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/
Sposób załatwienia sprawy: -po weryfikacji dokumentów starosta wystawia legitymację instruktora
-legitymację odbiera się osobiście przy stanowiskach
Opłaty: -------
Czas załatwienia sprawy: -w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska nr 4, 5, 6, 7

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-23
E-mail: kierowca@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:

Nie należy składać wniosku o wydanie prawa jazdy. Wniosek został złożony w dniu pobierania numeru PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę).Warunkiem zamówienia prawa jazdy jest uiszczenie opłaty w wysokści 100 zł. 50 gr. oraz przedłożenie potwierdzenia wpłaty- osobiście lub przesyłając na adres e-mail
Sposób załatwienia sprawy: Obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty, którą można dokonać:
• telefonicznie: 58 626 26 26
• internetowo: www.gdynia.pl/bip/rezerwacje
• za pomocą Karty Mieszkańca.


Status zamówienia dokumentu można sprawdzić na stronie: www.info-car.pl

Istnieje możliwość otrzymania wiadomości sms bądź e-maila o wyprodukowanym i gotowym do odbioru w Urzędzie dokumencie.
Warunkiem skorzystania z tej bezpłatnej usługi jest podanie numeru telefonu bądź adresu e-mail podczas składania wniosku o nowy dokument
Opłaty: - 100 zł - opłata administracyjna za wydanie prawa jazdy
- 0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy

Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu lub na rachunek organu podatkowego:
PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 - Urząd Miasta Gdyni

W przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• sprawę, w której wnoszona jest opłata
• imię i nazwisko
- dowód wniesienia opłat należy załączyć do wniosku
Czas załatwienia sprawy: Prawa jazdy produkowane są w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie - czas oczekiwania na zamówione prawo jazdy wynosi około dwóch tygodni.
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Rejestracji Małżeństw
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok.17

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-81-24
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek o wydanie zaświadczenia
- dokument tożsamości
- zapewnienie
- dowód wpłaty opłaty skarbowej 84 zł dokonanej na konto urzędu sporządzającego akt małżeństwa np. jeżeli ślub będzie w Gdańsku, to opłatę należy uiścić na konto USC w Gdańsku
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
- obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
- obcokrajowiec składa dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające go od złożenia tego dokumentu oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa.
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia
- złożenie kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego pisemnego zapewnienia, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa (osoba, która nie zna języka polskiego składa oświadczenie w obecności tłumacza języka, którym włada)
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 84,00 zł - sporządzenie aktu małżeństwa (uiszczana na konto gminy, na terenie której będzie ślub)

Jeżeli ślub konkordatowy będzie w Gdyni, to opłatę skarbową można uiścić na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
Czas załatwienia sprawy: Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Rejestracji Małżeństw
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok.17

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-81-24
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - dokument tożsamości
- zapewnienie
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
- obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
- obcokrajowiec składa dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające go od złożenia tego dokumentu oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa (dokumenty sporządzone w j. obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego i nie podlegają zwrotowi)
- zezwolenie sądu, jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo
- wniosek o przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC.
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemnych zapewnień, że nie istnieją okoliczności wyłączajace zawarcie małżeńtwa (osoba, która nie zna języka polskiego składa oświadczenie w obecności tłumacza języka, którym włada)
- złożenie pisemnych oświadczeń w sprawie nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa
- złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 84,00 zł. - sporządzenie aktu małżeństwa;
- 39,00 zł. - zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od złożenia zapewnień;
Opłata dodatkowa:
- 1000 zł - zawarcie małżeństwa poza USC.

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 17.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do składanych dokumentów.
Opłatę dodatkową można uiścić na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045.
Opłata skarbowa i/lub opłata dodatkowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
Czas załatwienia sprawy: Małżeństwo przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiaca od dnia, kiedy osoby złożyły zapewnienia. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Rejestracji Małżeństw
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok.17

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-81-24
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek o wydanie zaświadczenia
- dokument tożsamości
- zapewnienie
- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
- osoba, która nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia
- złożenie kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego pisemnego zapewnienia, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa oraz wymaganych dokumentów.
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 38,00 zł - zaświadczenie

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 17.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
Czas załatwienia sprawy: Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok. 18, 23

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-81-24
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - dokumenty tożsamości rodziców
Jeżeli oświadczenie o uznaniu ojcostwa dotyczy dziecka poczętego, a jeszcze nienarodzonego, wymagana jest także
- karta ciąży zawierająca przybliżoną datę porodu.

W przypadku składania oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka urodzonego w innej miejscowości niż Gdynia, dla którego nie został sporządzony jeszcze akt urodzenia, należy okazać do wglądu dokument (np. kartę informacyjną ze szpitala), w którym będzie wskazana płeć i data urodzenia dziecka – pozwoli, to na szybsze załatwienie sprawy.

Jeżeli w rejestrze stanu cywilnego brak jest aktów stanu cywilnego, będących podstawą do uznania ojcostwa, to uznanie nastąpi po przeniesieniu tych aktów do rejestru stanu cywilnego (do 10 dni roboczych) przez urząd stanu cywilnego przechowujący księgę.

W przypadku obcokrajowców do uznania ojcostwa wymagany jest oryginał aktu urodzenia matki dziecka wraz z tłumaczeniem  dokonanym przez tłumacza przysięgłego (do wglądu).
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, sporządzenie protokołu.
Opłaty: Zwolnione z opłaty skarbowej
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki.
Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC do 7 dni roboczych;
- w innym USC do 10 dni roboczych.
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok. 18, 23

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-81-24
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - dokumenty tożsamości rodziców
Jeżeli oświadczenie o uznaniu ojcostwa dotyczy dziecka poczętego, a jeszcze nienarodzonego, wymagana jest także
- karta ciąży zawierająca przybliżoną datę porodu.

W przypadku składania oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka urodzonego w innej miejscowości niż Gdynia, dla którego nie został sporządzony jeszcze akt urodzenia, należy okazać do wglądu dokument (np. kartę informacyjną ze szpitala), w którym będzie wskazana płeć i data urodzenia dziecka – pozwoli, to na szybsze załatwienie sprawy.

Jeżeli w rejestrze stanu cywilnego brak jest aktów stanu cywilnego, będących podstawą do uznania ojcostwa, to uznanie nastąpi po przeniesieniu tych aktów do rejestru stanu cywilnego (do 10 dni roboczych) przez urząd stanu cywilnego przechowujący księgę.

W przypadku obcokrajowców do uznania ojcostwa wymagany jest oryginał aktu urodzenia matki dziecka wraz z tłumaczeniem  dokonanym przez tłumacza przysięgłego (do wglądu).
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, sporządzenie protokołu.
Opłaty: Zwolnione z opłaty skarbowej
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki.
Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC do 7 dni roboczych;
- w innym USC do 10 dni roboczych.
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Archiwum USC
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok. 23

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-81-24
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - dokument tożsamości
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa przez osobę rozwiedzioną przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 11,00 zł - czynność.

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 23. Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy złożyć przy składaniu oświadczenia.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
Czas załatwienia sprawy: Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC w ciągu 7 dni roboczych;
- w innym USC w ciągu 10 dni roboczych.
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok. 17 (akt małżeństwa), pok. 18 (akt urodzenia), pok. 20 (akt zgonu)

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-81-24
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - dokument tożsamości
- wniosek
- oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego
- oryginał tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie wniosku
- złożenie zagranicznego aktu stanu cywilnego - złożenie tłumaczenia
- wydanie odpisu zupełnego
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 50 zł - odpis zupełny po dokonaniu transkrypcji.

Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
Czas załatwienia sprawy: Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC w ciągu 7 dni roboczych;
- w innym USC w ciągu 10 dni roboczych.
- do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok. 17 (akt małżeństwa), pok. 18 (akt urodzenia), pok. 20 (akt zgonu)

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-81-24
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - dokument tożsamości
- wniosek
- oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego
- oryginał tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie wniosku
- złożenie zagranicznego aktu stanu cywilnego - złożenie tłumaczenia
- wydanie odpisu zupełnego
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 50 zł - odpis zupełny po dokonaniu transkrypcji.

Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
Czas załatwienia sprawy: Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC w ciągu 7 dni roboczych;
- w innym USC w ciągu 10 dni roboczych.
- do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Rejestracji Urodzeń
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok. 18

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-81-24
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - dokumenty tożsamości rodziców i dziecka, które ukończyło 13 lat
- wniosek o zmianę imienia/nazwiska
- oświadczenie drugiego z rodziców o zgodzie na zmianę nazwiska małoletniego dziecka;
- oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 lat wyrażające zgodę na zmianę nazwiska - złożone w obecności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub w formie pisemnej poświadczonej przez notariusza lub konsula;
- inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia/nazwiska.
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie wniosku
- wydanie decyzji administracyjnej
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 37,00 zł - decyzja o zmianie imienia i nazwiska;

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 18.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
Czas załatwienia sprawy: Do miesiąca.
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Rejestracji Urodzeń
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok. 18

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-81-24
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek o zmianę nazwiska pierwszego wspólnego dziecka;
- dokumenty tożsamości rodziców dziecka.
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie wniosku;
- przyjęcie - w formie protokołu - oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka małżonków
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 11 zł - za przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka małżonków.

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 18.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
Czas załatwienia sprawy: Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Archiwum USC
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok. 23

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-81-24
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - dokumenty tożsamości rodziców dziecka;
- wniosek o zmianę imienia/imion.
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie wniosku
- złożenie oświadczenia przez oboje rodziców przed kierownikiem USC
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 11,00 zł - za przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia / imion;

Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Archiwum USC
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Składanie wniosków odbywa się drogą korespondencyjną (poczta tradycyjna, "wrzutnia" na dokumenty przy Urzędzie Miasta od strony ul. Bema, platforma ePUAP)

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-81-24
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu
- dokument tożsamości
- dokumenty stwierdzajace uprawnienie do otrzymania odpisu w przypadku ubiegania się o dokument osoby, która posiada interes prawny
- prawomocne postanowienie sądu o ustanowienie opieki prawnej (w przypadku gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny)
- oryginał pełnomocnictwa (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika)
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie wniosku w sprawie wydania odpisu
- wydanie żądanego odpisu aktu stanu cywilnego
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 22,00 zł - odpis skrócony
- 22,00 zł - odpis skrócony wielojęzyczny
- 33,00 zł - odpis zupełny
- 17,00 zł - pełnomocnictwo (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

Opłatę skarbową można wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

Ustawa o opłacie skarbowej normuje przypadki wyłączeń i zwolnień od jej uiszczenia (np. odpisy potrzebne do wydania paszportu, świadczeń rodzinnych, socjalnych, celów szkolnych, zatrudnienia, ZUS, nie podlegają opłacie skarbowej).
Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej są także osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Za wydanie dodatkowego wielojęzycznego formularza wnosi się opłatę w wysokości 17 zł na konto nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045
Czas załatwienia sprawy: Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Gdyni) wydanie odpisu następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli rejestracja urodzenia, małżeństwa lub zgonu miała miejsce po 1 marca 2015 r. lub akt znajduje się w bazie Systemu Rejestrów Państwowych, wydanie odpisu aktu następuje niezwłocznie.
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Archiwum USC
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok. 23

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-81-24
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - dokument tożsamości
- wniosek o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
a) wyrok rozwodowy orzeczony w państwie należącym do Unii Europejskiej w postępowaniu wszczętym i zakończonym prawomocnym orzeczeniem po 01.05.2004 r.
- oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie wraz z klauzulą prawomocności
- oryginał świadectwa sporządzonego przez właściwy organ państwa członkowskiego UE na formularzu określonym w załączniku I do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003
- oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego
b) wyrok rozwodowy orzeczony w państwie nie należącym do Unii Europejskiej w postępowaniu wszczętym i zakończonym prawomocnym orzeczeniem po 01.07.2009 r.
- oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie
- dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści
- oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie wniosku i kompletu dokumentów
- wpisanie do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o rozwiązaniu małżeństwa
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 11 zł - za czynność wpisania wzmianki dodatkowej

Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie, chyba, że sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowisko od 24-29

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: wniosek /poniżej/
- oryginał dowodu własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku)
- świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu
- karta pojazdu (w przypadku pojazdu nowego zakupionego na terenie Polski)
- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju lub dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju
- w przypadku pojazdu nowego sprowadzonego spoza Unii Europejskiej należy przedstawić dowód odprawy celnej przywozowej
- dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniami sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego (nie dotyczy wyciągu ze świadectwa homologacji albo świadectwa zgodności WE, albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji)
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26

- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się rejestracji pojazdu poprzez wydanie decyzji administracyjnej o rejestracji czasowej pojazdu, zalegalizowanych stałych tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego na okres nie przekraczający 30 dni i nalepki kontrolnej na szybę
- informacje o możliwości odebrania stałego dowodu rejestracyjnego można uzyskać:
* telefonicznie pod nr 58 66 88 737 do 39
* osobiście - stanowisko nr 20 (informacja)
* na stronie internetowej: www.info-car.pl
- wydanie dowodu rejestracyjnego stałego, decyzji o stałej rejestracji pojazdu oraz karty pojazdu (jeżeli była wydana) następuje po zwrocie pozwolenia czasowego i okazaniu przez właściciela (właścicieli) pojazdu polisy OC, po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- odbioru dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu (jeżeli była wydana) można dokonać również korespondencyjnie, wysyłając pisemną prośbą o wydanie ww. dokumentów oraz przesłanie ich na wskazany przez wnioskodawcę adres; pismo takie należy opatrzyć odręcznym podpisem właściciela/właścicieli pojazdu oraz załączyć oryginał pozwolenia czasowego i kserokopię polisy OC.
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłaty za rejestrację:
Opłatę za rejestrację należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045;
Opłaty za:
tablice rejestracyjne:
- na samochód- 80,00 zł.(2 tablice)
- na przyczepę- 40,00 zł (1 sztuka)
- na motocykl- 40,00 zł (1 sztuka)
- na motorower- 30,00 zł (1 sztuka)
- tablice indywidualne - 1 000,00 zł (2 sztuki)
- tablice indywidualne motocyklowe- 500,00 zł (1 sztuka)
- dowód rejestracyjny- 54,00 zł
- pozwolenie czasowe- 13,50 zł
- komplet znaków legalizacyjnych- 12,50 zł
- nalepka kontrolna- 18,50zł (dla pojazdów samochodowych wyjątkiem motocykli
3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
- dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
- pozwolenia czasowego - 0,50 zł
- zalegalizowanych tablic(tablicy)
- rejestracyjnej - 0,50 zł
- nalepki kontrolnej - 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
Czas załatwienia sprawy: tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni na wydanie decyzji o rejestracji stałej pojazdu (termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu)
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 24-29

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: wniosek /poniżej/
- oryginał dowodu własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku)
- dowód rejestracyjny z ważnymi badaniami technicznymi
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- tablice rejestracyjne (w tym również dodatkową tablicę na bagażnik, jeżeli była wydana)
- polisa OC
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 
W przypadku rejestracji pojazdu po przepadku na rzecz Skarbu Państwa, jednostki Samorządu Terytorialnego nabytego w drodze licytacji należy przedstawić oryginał dowodu własności pojazdu, z adnotacją, że ze sprzedanym pojazdem nie został przekazany dowód rejestracyjny danego pojazdu i karta pojazdu - jeżeli była wydana oraz zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
Wymagania dotyczące załączenia dowodu rejestracyjnego nie dotyczą rejestracji pojazdu zakupionego od Policji i Sił Zbrojnych (w takim przypadku należy przedstawić zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu).
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26

- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się rejestracji pojazdu poprzez wydanie decyzji administracyjnej o rejestracji czasowej pojazdu, zalegalizowanych stałych tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego na okres nie przekraczający 30 dni i nalepki kontrolnej na szybę (w przypadku wydania tablic rejestracyjnych z nowym wyróżnikiem)
- informacje o możliwości odebrania stałego dowodu rejestracyjnego można uzyskać:
* telefonicznie pod nr 58 66 88 737 do 39
* osobiście - stanowisko nr 20 (informacja)
* na stronie internetowej: www.info-car.pl
- wydanie dowodu rejestracyjnego stałego, decyzji o stałej rejestracji pojazdu oraz karty pojazdu (jeżeli była wydana) następuje po zwrocie pozwolenia czasowego i okazaniu przez właściciela (właścicieli) pojazdu polisy OC, po wcześniejszej rezerwacji wizyty (rezerwacji  można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje) 
- istnieje również możliwość umówienia wizyty w celu odbioru dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu, poprzez przesłanie na adres: pojazdy@gdynia.pl pisemnej prośby o wyznaczenie terminu; w treści e-maila należy podać imię i nazwisko właściciela, nr rejestracyjnego pojazdu oraz nr telefonu kontaktowego;
w odpowiedzi dostaną Państwa e-maila z podaną datą i godziną, kiedy należy zgłosić się po ww. dokumenty (prosimy o punktualność);
- w przypadku, gdy nie mogą stawić się Państwo osobiście, odbioru dokumentów można dokonać korespondencyjnie, wysyłając pisemną prośbę o wydanie ww. dokumentów oraz przesłanie ich na wskazany przez wnioskodawcę adres; pismo takie należy opatrzyć odręcznym podpisem właściciela/właścicieli pojazdu oraz załączyć oryginał pozwolenia czasowego i kserokopię polisy OC.
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłaty za rejestrację:
Opłatę za rejestrację należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045;
Opłaty za:
tablice rejestracyjne:
- na samochód- 80,00 zł.(2 tablice)
- na przyczepę- 40,00 zł (1 sztuka)
- na motocykl- 40,00 zł (1 sztuka)
- na motorower- 30,00 zł (1 sztuka)
- tablice indywidualne - 1 000,00 zł (2 sztuki)
- tablice indywidualne motocyklowe- 500,00 zł (1 sztuka)
- dowód rejestracyjny- 54,00 zł
- pozwolenie czasowe- 13,50 zł
- komplet znaków legalizacyjnych- 12,50 zł
- nalepka kontrolna- 18,50zł (dla pojazdów samochodowych wyjątkiem motocykli
3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
- dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
- pozwolenia czasowego - 0,50 zł
- zalegalizowanych tablic(tablicy)
- rejestracyjnej - 0,50 zł
- nalepki kontrolnej - 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
Czas załatwienia sprawy: tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni na wydanie decyzji o rejestracji stałej pojazdu (termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu)
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 24-29

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek /poniżej/
- oryginał dowodu własności pojazdu zakupionego za granicą (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku)
- zagraniczny dowód rejestracyjny pojazdu (jeżeli dokument ten składa się z wielu części, należy je wszystkie załączyć do wniosku o rejestrację); w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie;
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,
- potwierdzenie zapłaty akcyzy w przypadku pojazdu zakupionego w Unii Europejskiej (wydruk ze strony e-Zefir); akcyzie podlegają samochody osobowe i czterokołowe np. quad;
- dokument potwierdzający odprawę celną lub informacja o numerze, miejscu i dacie odprawy celnej dla pojazdu zakupionego spoza Unii Europejskiej (takie informacje mogą się znaleźć na fakturze wystawionej przez przedsiębiorcę zajmującego się handlem pojazdami);
- tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany (w przypadku braku tablic rejestracyjnych, stosowne oświadczenie)
- dokumenty sporządzone w języku obcym należy dołączyć do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, konsula lub tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony (nie ma obowiązku tłumaczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z wyjątkiem sytuacji gdy zapisy na dokumencie budzą wątpliwości organu rejestracyjnego)
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się rejestracji pojazdu poprzez wydanie decyzji administracyjnej o rejestracji czasowej pojazdu, zalegalizowanych stałych tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego na okres nie przekraczający 30 dni i nalepki kontrolnej na szybę (w przypadku wydania tablic rejestracyjnych z nowym wyróżnikiem)
- informacje o możliwości odebrania stałego dowodu rejestracyjnego można uzyskać:
* telefonicznie pod nr 58 66 88 737 do 39
* osobiście - stanowisko nr 20 (informacja)
* na stronie internetowej: www.info-car.pl
- wydanie dowodu rejestracyjnego stałego, decyzji o stałej rejestracji pojazdu oraz karty pojazdu (jeżeli była wydana) następuje po zwrocie pozwolenia czasowego i okazaniu przez właściciela (właścicieli) pojazdu polisy OC, po wcześniejszej rezerwacji wizyty (rezerwacji  można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje) 
- istnieje również możliwość umówienia wizyty w celu odbioru dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu, poprzez przesłanie na adres: pojazdy@gdynia.pl pisemnej prośby o wyznaczenie terminu; w treści e-maila należy podać imię i nazwisko właściciela, nr rejestracyjnego pojazdu oraz nr telefonu kontaktowego;
w odpowiedzi dostaną Państwa e-maila z podaną datą i godziną, kiedy należy zgłosić się po ww. dokumenty (prosimy o punktualność);
- w przypadku, gdy nie mogą stawić się Państwo osobiście, odbioru dokumentów można dokonać korespondencyjnie, wysyłając pisemną prośbę o wydanie ww. dokumentów oraz przesłanie ich na wskazany przez wnioskodawcę adres; pismo takie należy opatrzyć odręcznym podpisem właściciela/właścicieli pojazdu oraz załączyć oryginał pozwolenia czasowego i kserokopię polisy OC.
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłaty za rejestrację:
Opłatę za rejestrację należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045;
Opłaty za:
tablice rejestracyjne:
- na samochód- 80,00 zł.(2 tablice)
- na przyczepę- 40,00 zł (1 sztuka)
- na motocykl- 40,00 zł (1 sztuka)
- na motorower- 30,00 zł (1 sztuka)
- tablice indywidualne - 1 000,00 zł (2 sztuki)
- tablice indywidualne motocyklowe- 500,00 zł (1 sztuka)
- dowód rejestracyjny- 54,00 zł
- pozwolenie czasowe- 13,50 zł
- komplet znaków legalizacyjnych- 12,50 zł
- nalepka kontrolna- 18,50zł (dla pojazdów samochodowych wyjątkiem motocykli, motorowerów)
- karta pojazdu – 75,00 zł
3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
- dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
- pozwolenia czasowego - 0,50 zł
- zalegalizowanych tablic(tablicy)
- rejestracyjnej - 0,50 zł
- nalepki kontrolnej - 0,50 zł
- karty pojazdu – 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
Czas załatwienia sprawy: tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni na wydanie decyzji o rejestracji stałej pojazdu (termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu)
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 24-29

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek /poniżej/
- oryginał dowodu własności pojazdu zakupionego za granicą (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku)
- zagraniczny dowód rejestracyjny pojazdu (jeżeli dokument ten składa się z wielu części, należy je wszystkie załączyć do wniosku o rejestrację); w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie;
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,
- tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany (w przypadku braku tablic rejestracyjnych, stosowne oświadczenie)
- dokumenty sporządzone w języku obcym należy dołączyć do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, konsula lub tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony (nie ma obowiązku tłumaczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z wyjątkiem sytuacji gdy zapisy na dokumencie budzą wątpliwości organu rejestracyjnego)
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się rejestracji pojazdu poprzez wydanie decyzji administracyjnej o rejestracji czasowej pojazdu, zalegalizowanych stałych tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego na okres nie przekraczający 30 dni i nalepki kontrolnej na szybę (w przypadku wydania tablic rejestracyjnych z nowym wyróżnikiem)
- informacje o możliwości odebrania stałego dowodu rejestracyjnego można uzyskać:
* telefonicznie pod nr 58 66 88 737 do 39
* osobiście - stanowisko nr 20 (informacja)
* na stronie internetowej: www.info-car.pl
- wydanie dowodu rejestracyjnego stałego, decyzji o stałej rejestracji pojazdu oraz karty pojazdu (jeżeli była wydana) następuje po zwrocie pozwolenia czasowego i okazaniu przez właściciela (właścicieli) pojazdu polisy OC, po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- odbioru dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu (jeżeli była wydana) można dokonać również korespondencyjnie, wysyłając pisemną prośbą o wydanie ww. dokumentów oraz przesłanie ich na wskazany przez wnioskodawcę adres; pismo takie należy opatrzyć odręcznym podpisem właściciela/właścicieli pojazdu oraz załączyć oryginał pozwolenia czasowego i kserokopię polisy OC.
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłaty za rejestrację:
Opłatę za rejestrację należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045;
Opłaty za:
tablice rejestracyjne:
- na samochód- 80,00 zł.(2 tablice)
- na przyczepę- 40,00 zł (1 sztuka)
- na motocykl- 40,00 zł (1 sztuka)
- na motorower- 30,00 zł (1 sztuka)
- tablice indywidualne - 1 000,00 zł (2 sztuki)
- tablice indywidualne motocyklowe- 500,00 zł (1 sztuka)
- dowód rejestracyjny- 54,00 zł
- pozwolenie czasowe- 13,50 zł
- komplet znaków legalizacyjnych- 12,50 zł
- nalepka kontrolna- 18,50zł (dla pojazdów samochodowych wyjątkiem motocykli, motorowerów)
- karta pojazdu – 75,00 zł
3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
- dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
- pozwolenia czasowego - 0,50 zł
- zalegalizowanych tablic(tablicy)
- rejestracyjnej - 0,50 zł
- nalepki kontrolnej - 0,50 zł
- karty pojazdu – 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
Czas załatwienia sprawy: tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni na wydanie decyzji o rejestracji stałej pojazdu (termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu)
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 24-29

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek /poniżej/
- dowód rejestracyjny pojazdu, a w przypadku jego utraty oświadczenie
- zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży wystawione przez prokuraturę
- karta pojazdu, jeżeli była wydana a w przypadku jej utraty oświadczenie
- stosowne oświadczenie właściciela (o kradzieży pojazdu) złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- stanowisko 23 - obsługa firm leasingowych
- po weryfikacji dokumentów organ wydaje decyzję administracyjną o wyrejestrowaniu pojazdu
- wypełniony oraz podpisany wniosek o wyrejestrowanie pojazdu wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami oraz dowodem wniesienia opłaty za decyzję administracyjną można przesłać pocztą na adres: Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
- pełnomocnictwo - 17 zł
- decyzja administracyjna – 10 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
Czas załatwienia sprawy: tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 24-29

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek /poniżej/
- oświadczenie, że właścicielem pozostałych zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu jest wnioskodawca
- dopuszczenie jednostkowe pojazdu, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 3 ustawy prawo o ruchu drogowym (szczegółowe informacje o dopuszczeniu jednostkowym)
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się rejestracji pojazdu poprzez wydanie decyzji administracyjnej o rejestracji czasowej pojazdu, zalegalizowanych stałych tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego na okres nie przekraczający 30 dni i nalepki kontrolnej na szybę (w przypadku wydania tablic rejestracyjnych z nowym wyróżnikiem)
- informacje o możliwości odebrania stałego dowodu rejestracyjnego można uzyskać:
* telefonicznie pod nr 58 66 88 737 do 39
* osobiście - stanowisko nr 20 (informacja)
* na stronie internetowej: www.info-car.pl
- wydanie dowodu rejestracyjnego stałego, decyzji o stałej rejestracji pojazdu oraz karty pojazdu (jeżeli była wydana) następuje po zwrocie pozwolenia czasowego i okazaniu przez właściciela (właścicieli) pojazdu polisy OC, po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- odbioru dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu (jeżeli była wydana) można dokonać również korespondencyjnie, wysyłając pisemną prośbą o wydanie ww. dokumentów oraz przesłanie ich na wskazany przez wnioskodawcę adres; pismo takie należy opatrzyć odręcznym podpisem właściciela/właścicieli pojazdu oraz załączyć oryginał pozwolenia czasowego i kserokopię polisy OC.
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłaty za rejestrację:
Opłatę za rejestrację należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045;
tablice rejestracyjne:
- na samochód- 80,00 zł.(2 tablice)
- na przyczepę- 40,00 zł (1 sztuka)
- na motocykl- 40,00 zł (1 sztuka)
- na motorower- 30,00 zł (1 sztuka)
- tablice indywidualne - 1 000,00 zł (2 sztuki)
- tablice indywidualne motocyklowe- 500,00 zł (1 sztuka)
- dowód rejestracyjny- 54,00 zł
- pozwolenie czasowe- 13,50 zł
- komplet znaków legalizacyjnych- 12,50 zł
- nalepka kontrolna- 18,50zł (dla pojazdów samochodowych wyjątkiem motocykli, motorowerów)
- karta pojazdu – 75,00 zł
3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
- dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
- pozwolenia czasowego - 0,50 zł
- zalegalizowanych tablic(tablicy)
- rejestracyjnej - 0,50 zł
- nalepki kontrolnej - 0,50 zł
- karty pojazdu – 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
Czas załatwienia sprawy: tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni na wydanie decyzji o rejestracji stałej pojazdu (termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu)
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 59, znajdujący się na Sali Obsługi Mieszkańców na półpiętrze (stanowiska od 24 do 29)

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 16:00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela:
- wniosek /poniżej/
- dowód rejestracyjny
- tablice rejestracyjne
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
- oryginał dowodu własności pojazdu, jeżeli pojazd nie jest jeszcze zarejestrowany na wnioskodawcę (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku)
 
Rejestracji czasowej pojazdu na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badań homologacyjnych:
- wniosek /dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów/
- odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców wydany przez centralną informację z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
lub w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej - wpis do ewidencji działalności gospodarczej
- wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
- upoważnienie do przeprowadzenia badań homologacyjnych
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się czasowej rejestracji pojazdu poprzez wydanie decyzji administracyjnej o rejestracji czasowej pojazdu, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych tymczasowych i pozwolenia czasowego
- po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne podlegają zwrotowi (obowiązek zwrotu tablic rejestracyjnych oraz pozwolenia czasowego nie dotyczy sytuacji, gdy rejestracja czasowa została dokonana w celu wywozu pojazdu z kraju)
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłaty za rejestrację:
Opłatę za rejestrację należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045;
Opłaty za:
- tablice rejestracyjne:
* na samochód - 30,00 zł
* na przyczepę- 15,00 zł
* na motocykl- 12,00 zł
* na motorower- 12,00 zł
(uwaga, w przypadku wywozu pojazd za granicę koszt tablic rejestracyjnych: na samochód - 80,00 zł, na przyczepę- 40,00 zł, na motocykl- 40,00 zł, na motorower- 30,00 zł)
- opłata za pozwolenie czasowe - 18,50 zł
- komplet nalepek na tablice tymczasowe - 12,50 zł
3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
- pozwolenia czasowego - 0,50 zł
- zalegalizowanych tablic (tablicy) tymczasowych-0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
Czas załatwienia sprawy: tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni na wydanie decyzji o rejestracji stałej pojazdu (termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu)
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 24-29

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek /poniżej/
- dowód własności pojazdu,
- uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu jako dobra kultury do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury lub dokumentu potwierdzającego wpisanie do inwentarza muzealiów
- zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi,
- protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego
- zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego,
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)

- UWAGA! w przypadku pojazdu zabytkowego, który został sprowadzony z zagranicy, należy również przedstawić dokumenty wymienione w karcie "Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy".
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się rejestracji pojazdu poprzez wydanie decyzji administracyjnej o rejestracji czasowej pojazdu, zalegalizowanych stałych tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego na okres nie przekraczający 30 dni i nalepki kontrolnej na szybę (w przypadku wydania tablic rejestracyjnych z nowym wyróżnikiem)
- informacje o możliwości odebrania stałego dowodu rejestracyjnego można uzyskać:
* telefonicznie pod nr 58 66 88 737 do 39
* osobiście - stanowisko nr 20 (informacja)
* na stronie internetowej: www.info-car.pl
- wydanie dowodu rejestracyjnego stałego, decyzji o stałej rejestracji pojazdu oraz karty pojazdu (jeżeli była wydana) następuje po zwrocie pozwolenia czasowego i okazaniu przez właściciela (właścicieli) pojazdu polisy OC, po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- odbioru dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu (jeżeli była wydana) można dokonać również korespondencyjnie, wysyłając pisemną prośbą o wydanie ww. dokumentów oraz przesłanie ich na wskazany przez wnioskodawcę adres; pismo takie należy opatrzyć odręcznym podpisem właściciela/właścicieli pojazdu oraz załączyć oryginał pozwolenia czasowego i kserokopię polisy OC. 
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłaty za rejestrację:
Opłatę za rejestrację należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045;
Opłaty za:
- tablice rejestracyjne:
na samochód - 100,00 zł.(2 tablice)
na motocykl - 50,00 zł (1 sztuka)
na motorower - 50,00 zł (1 sztuka)
- dowód rejestracyjny- 54,00 zł
- pozwolenie czasowe- 13,50 zł
- komplet znaków legalizacyjnych- 12,50 zł
- nalepka kontrolna- 18,50 zł (dla pojazdów samochodowych z wyjątkiem motocykli)
3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
pozwolenia czasowego - 0,50 zł
zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnej - 0,50 zł
nalepki kontrolnej - 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
Czas załatwienia sprawy: tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni na wydanie decyzji o rejestracji stałej pojazdu (termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu)
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 24-29

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek /poniżej/
- dowód rejestracyjny pojazdu, a w przypadku jego utraty stosowne oświadczenie (jeżeli pojazd był czasowo wycofany z ruchu to zamiast dowodu rejestracyjnego przedstawia się decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu)
- karta pojazdu (jeżeli była wydana), a w przypadku jej utraty stosowne oświadczenie
- tablice rejestracyjne, a w przypadku ich utraty stosowne oświadczenie
- zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów organ wydaje decyzję administracyjną o wyrejestrowaniu pojazdu
- wypełniony oraz podpisany wniosek o wyrejestrowanie pojazdu wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami oraz dowodem wniesienia opłaty za decyzję administracyjną można przesłać pocztą na adres: Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
- pełnomocnictwo - 17 zł
- decyzja administracyjna – 10 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
Czas załatwienia sprawy: tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 24-29

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wyrejestrowanie pojazdu powodu zbycia pojazdu za granicę:
- wniosek /dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów oraz poniżej/
- dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- dowód rejestracyjny
- tablice rejestracyjne - /do zwrotu/
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 
Wyrejestrowanie pojazdu z powodu zarejestrowania za granicą:
- wniosek /dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów oraz poniżej/
- kopię dokumentu potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą wraz z jego tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,
- karta pojazdu (jeżeli była wydana) a w przypadku jej utraty stosowne oświadczenie
- dowód rejestracyjny pojazdu, a w przypadku zdania ww. dokumentu w organie rejestracyjnym zagranicznym - oświadczenie
- tablice rejestracyjne, a w przypadku ich zdania w organie rejestracyjnym zagranicznym - oświadczenie
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów organ wydaje decyzję administracyjną o wyrejestrowaniu pojazdu
- wypełniony oraz podpisany wniosek o wyrejestrowanie pojazdu wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami oraz dowodem wniesienia opłaty za decyzję administracyjną można przesłać pocztą na adres: Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
- pełnomocnictwo - 17 zł
- decyzja administracyjna – 10 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
Czas załatwienia sprawy: tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 24-29

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek /poniżej/
- dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą wraz z jego tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- tablice rejestracyjne
- w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu lub tablic rejestracyjnych właściciel składa stosowne oświadczenie
- dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów organ wydaje decyzję administracyjną o wyrejestrowaniu pojazdu
- wypełniony oraz podpisany wniosek o wyrejestrowanie pojazdu wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami oraz dowodem wniesienia opłaty za decyzję administracyjną można przesłać pocztą na adres: Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
- pełnomocnictwo - 17 zł
- decyzja administracyjna – 10 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
Czas załatwienia sprawy: tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 24-29

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek /poniżej/
- dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu
- dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach
- dowód rejestracyjny
- tablice rejestracyjne a w przypadku ich utraty stosowne oświadczenie
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów organ wydaje decyzję administracyjną o wyrejestrowaniu pojazdu
- wypełniony oraz podpisany wniosek o wyrejestrowanie pojazdu wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami oraz dowodem wniesienia opłaty za decyzję administracyjną można przesłać pocztą na adres: Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
- pełnomocnictwo - 17 zł
- decyzja administracyjna – 10 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
Czas załatwienia sprawy: tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 24-29

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu:
- wniosek /poniżej/
- dowód rejestracyjny
- tablice rejestracyjne
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 
Przywrócenie pojazdu po czasowym wycofaniu z ruchu:
- wniosek /poniżej/
- decyzja o czasowy wycofaniu pojazdu z ruchu
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, w przypadku gdy upłynął termin w dowodzie rejestracyjnym
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów organ wydaje decyzję administracyjną o wycofaniu pojazdu
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu
na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
1) 4 zł - od 3 do 12 miesiąca;
2) 2 zł - od 13 do 24 miesiąca;
3) 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B, C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
Czas załatwienia sprawy: tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 24-29

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek /poniżej/
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- wyciąg z rejestru badań technicznych, określający termin następnego badania technicznego - w przypadku, gdy w organ rejestrujący nie posiada informacji o terminie następnego badania technicznego
- dotychczasowy dowód rejestracyjny
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
-po weryfikacji dokumentów pracownik Referatu składa elektronicznie zamówienie na nowy dowód rejestracyjny pojazdu, natomiast dotychczasowy dowód, po dokonaniu stosownej adnotacji, oddaje właścicielowi, który jest zobowiązany do jego zwrotu przy odbiorze nowego dokumentu
- na wniosek właściciela wydawane jest pozwolenia czasowe na okres nie przekraczający 30 dni
- informacje o możliwości odebrania stałego dowodu rejestracyjnego można uzyskać:
* telefonicznie pod nr 668-87-37 do 39
* osobiście- stanowisko nr 20 (informacja)
* na stronie internetowej: www.info-car.pl
- wydanie dowodu rejestracyjnego stałego następuje po okazaniu przez właściciela (właścicieli) pojazdu polisy OC oraz w przypadku wydania pozwolenia czasowego - po jego zwrocie lub po zwrocie dotychczasowego dowodu rejestracyjnego z adnotacją „zgłoszono zmianę danych”, po wcześniejszej rezerwacji wizyty.  
- UWAGA -gdy karta pojazdu nie została załączona do wniosku, należy dostarczyć ją do odbioru dowodu rejestracyjnego
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego:
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045;
Opłaty za:
- dowód rejestracyjny- 54,00 zł
- pozwolenie czasowe- 18,50 zł
3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
- dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
- pozwolenia czasowego - 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
Czas załatwienia sprawy: tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni
( termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni)
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 24-29

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: wniosek /poniżej/
- dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu z ważnymi okresowymi badaniami technicznymi
- karta pojazdu (jeżeli była wydana)
- dokument potwierdzający zmianę danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z nowym adresem siedziby firmy)
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

- w sytuacji złożenia wniosku o dopisanie współwłaściciela pojazdu w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu, należy załączyć dokument potwierdzający przeniesienie prawa własności do części pojazdu (np. umowę darowizny części pojazdu, umowę sprzedaży części pojazdu); w przypadku małżeństw dokumenty jakie należy załaczyć do wniosku na zmiany są zależne od tego czy pojazd wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków; w przypadku, gdy pojazd został nabyty po zawarciu związku małżeńskiego oraz wnioskodawcy posiadają wspólnotę majątkową istnieje możliwość dopisania jednego z małżonków do dowodu rejestracyjnego na podstawie oświadczenia złożonego wspólnie przez małżonków (wymagane jest osobiste stawiennictwo), do wniosku należy dołączyć dodatkowo akt małżeństwa; w przypadku rozdzielności majątkowej, podstawą dopisania współwłaściciela jest dokument potwierdzający przeniesienie prawa własności do części pojazdu (np. umowa darowizny , w której zawarta jest informacja, iż jeden z małżonków daruje pojazd ze swego odrębnego majątku do odrębnego majątku współmałżonka).
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się aktualizacji danych w bazie danych oraz zamawia się nowy dowód rejestracyjny
- dotychczasowy dowód rejestracyjny zwracany jest wnioskodawcy po dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie
- informacje o możliwości odebrania stałego dowodu rejestracyjnego można uzyskać:
* telefonicznie pod nr 58 66 88 737 do 39
* osobiście - stanowisko nr 20 (informacja)
* na stronie internetowej: www.info-car.pl
- wydanie nowego dowodu rejestracyjnego stałego oraz karty pojazdu (jeżeli była wydana) następuje po zwrocie dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i okazaniu przez właściciela (właścicieli) pojazdu polisy OC, po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- odbioru dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu (jeżeli była wydana) można dokonać również korespondencyjnie, wysyłając pisemną prośbą o wydanie ww. dokumentów oraz przesłanie ich na wskazany przez wnioskodawcę adres; pismo takie należy opatrzyć odręcznym podpisem właściciela/właścicieli pojazdu oraz załączyć oryginał pozwolenia czasowego i kserokopię polisy OC.
Opłaty: 1. Opłaty:
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045;
- dowód rejestracyjny- 54,00 zł
UWAGA- w przypadku dopisania współwłaściciela do dotychczasowego dowodu rejestracyjnego, nie ma konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego, tym samym uiszczenia opłaty z tego tytułu
2. Opłata ewidencyjna za wydanie:
- dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
3. Opłata skarbowa:

pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Czas załatwienia sprawy: tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni
( termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni)
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 24-29

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek /poniżej/
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- wyciąg z rejestru badań technicznych, określający termin następnego badania technicznego - w przypadku, gdy w organ rejestrujący nie posiada informacji o terminie następnego badania technicznego
- w przypadku składania wniosku o wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego z powodu jego zniszczenia, załącza się również dotychczasowy dowód rejestracyjny
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów składa się elektronicznie zamówienie na nowy dowód rejestracyjny pojazdu
- na wniosek właściciela wydawane jest pozwolenia czasowego na okres nie przekraczający 30 dni
- informacje o możliwości odebrania stałego dowodu rejestracyjnego można uzyskać:
* telefonicznie pod nr 668-87-37 do 39
* osobiście- stanowisko nr 20 (informacja)
* na stronie internetowej: www.info-car.pl
- wydanie dowodu rejestracyjnego stałego następuje po okazaniu przez właściciela (właścicieli) pojazdu polisy OC oraz w przypadku wydania pozwolenia czasowego - po jego zwrocie lub po zwrocie dotychczasowego dowodu rejestracyjnego z adnotacją „zgłoszono zmianę danych”, po wcześniejszej rezerwacji wizyty. 
- UWAGA -gdy karta pojazdu nie została załączona do wniosku, należy dostarczyć ją do odbioru dowodu rejestracyjnego
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłata za wydanie wtórnika:
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045;
Opłaty za:
- dowód rejestracyjny- 54,00 zł
- pozwolenie czasowe- 18,50 zł
3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
- dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
- pozwolenia czasowego - 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
Czas załatwienia sprawy: tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni
( termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni)
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 20-22

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek /poniżej/
- dowód rejestracyjny
- w przypadku składania wniosku o wyrobienie wtórnika karty pojazdu z powodu jej zniszczenia, załącza się również dotychczasową kartę pojazdu
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów wydaje się wtórnik karty pojazdu oraz dokonuje się wpisu do dowodu rejestracyjnego w rubryce adnotacje urzędowe "wtórnik karty pojazdu Nr ..." podając serię i numer wtórnika karty pojazdu
Opłaty: 1. Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa oraz sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłatę za wtórnik:
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045;
Opłaty za:
- karta pojazdu - 75,00 zł
Opłata ewidencyjna za wydanie:
- karty pojazdu - 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców - stanowiska A, B, C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku
Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 20-22

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: wtórnik nalepki kontrolnej:
- wniosek /poniżej/
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
wtórnik znaków legalizacyjnych:
- wniosek /poniżej/
- tablice rejestracyjne
- dowód rejestracyjny
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów organ wydaje wtórnik
Opłaty: 1. Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa oraz sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłatę za wtórnik:
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045;
Opłaty za:
wtórnik znaków legalizacyjnych:
Opłata:
- komplet znaków legalizacyjnych- 12,50zł
Opłata ewidencyjna za wydanie:
- znaków legalizacyjnych - 0,50 zł
wtórnik nalepki kontrolnej:
Opłata:
- nalepka kontrolna- 18,50zł
Opłata ewidencyjna za wydanie:
- nalepki kontrolnej - 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/, złożenie wniosku o wyrobienie wtórnika/wtórników tablicy/tablic- stanowisko nr 20-22

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek /poniżej/
- pełnomocnictwo od współwłaściciela pojazdu, jeśli nie stawiają się wszyscy właściciele pojazdu
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość ( do wglądu)
- w przypadku składania wniosku o wtórnik tablicy/tablic rejestracyjnych z powodu ich kradzieży dodatkowo należy załączyć zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic ( tablicy)
Do odbioru tablicy/tablic wymagany jest :
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- tablica rejestracyjna/tablice rejestracyjne
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - składanie wniosku o wydanie wtórnika tablicy (tablic) rejestracyjnej (rejestracyjnych) lub tablicy na bagażnik odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23,
- UWAGA – wypełniony oraz podpisany wniosek (na wniosku proszę podać numer telefonu kontaktowego) wraz z dowodem wniesienia opłaty za wtórnik/wtórniki tablic lub za tablicę na bagażnik można zeskanować i przesłać na adres pojazdy@gdynia.pl, pod warunkiem złożenia pisemnego zobowiązania, iż oryginał wniosku zostanie dostarczony do odbioru tablicy/tablic rejestracyjnych (zobowiązanie może być w złożone w treści e-maila);
- po złożeniu wniosku tablice rejestracyjne są zamawiane u producenta; realizacja zamówienia następuje w przeciągu 5 dni roboczych i jest zależna od producenta tablic,
- wnioskodawca (jeżeli poda na wniosku numer telefonu kontaktowego) zostanie telefonicznie poinformowany o możliwości odebrania tablicy/tablic;
- informację czy zamówienie jest gotowe do odbioru można również uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 58 668-87-37 do 39;
- właściciel (właściciele) w przypadku wyrobienia wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej ma obowiązek przedłożenia drugiej tablicy rejestracyjnej celem jej legalizacji.
Opłaty: 1. Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać informację, że jest to opłata skarbowa oraz sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłatę za wtórnik:
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045;
Opłaty za:
- tablice rejestracyjne :
* na samochód - 40,00 zł ( 1 tablica)
* na samochód - 80,00 zł ( 2 tablice)
* na przyczepę - 40,00 zł ( 1 sztuka)
* na motocykl - 40,00 zł ( 1 sztuka)
* na motorower - 30,00 zł ( 1 sztuka)
- komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł
3. Opłata ewidencyjna za wydanie :
- zalegalizowanych tablic ( tablicy) rejestracyjnej - 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku
Czas załatwienia sprawy: pięć dni roboczych od złożenia wniosku
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 24-29

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: wniosek /poniżej/
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów
- dokument potwierdzający, że zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej z adnotacją o możliwości dokonywania zmian konstrukcyjnych
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się aktualizacji danych w bazie danych oraz zamawia się nowy dowód rejestracyjny
- dotychczasowy dowód rejestracyjny zwracany jest wnioskodawcy po dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie
- informacje o możliwości odebrania stałego dowodu rejestracyjnego można uzyskać:
* telefonicznie pod nr 58 66 88 737 do 39
* osobiście - stanowisko nr 20 (informacja)
* na stronie internetowej: www.info-car.pl
- wydanie nowego dowodu rejestracyjnego stałego oraz karty pojazdu (jeżeli była wydana) następuje po zwrocie dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i okazaniu przez właściciela (właścicieli) pojazdu polisy OC, po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- odbioru dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu (jeżeli była wydana) można dokonać również korespondencyjnie, wysyłając pisemną prośbą o wydanie ww. dokumentów oraz przesłanie ich na wskazany przez wnioskodawcę adres; pismo takie należy opatrzyć odręcznym podpisem właściciela/właścicieli pojazdu oraz załączyć oryginał pozwolenia czasowego i kserokopię polisy OC.
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłata za dowód rejestracyjny:
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045;
- dowód rejestracyjny- 54,00 zł
3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
- dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
Czas załatwienia sprawy: tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni
( termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni)
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 20-22

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu:
- wniosek /poniżej/
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
- w przypadku pojazdu odzyskanego po kradzieży należy przedstawić dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu oraz pisemną opinię rzeczoznawcy samochodowego wskazującego ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania
- gdy cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu albo zniszczeniu podczas wypadku drogowego lub naprawy do wniosku wnioskodawca powinien załączyć pisemną opinię rzeczoznawcy samochodowego wskazującą pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednocześnie wykluczająca ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania
- w sytuacji, gdy w pojeździe dokonano wymiany ramy/podwozia na ramę/podwozie bez numeru fabrycznego należy przedstawić dowód własności ramy lub podwozia
- w przypadku pojazdu nabytego z licytacji lub przepadku na rzecz skarbu państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu do wniosku wnioskodawca powinien załączyć pisemną opinię rzeczoznawcy samochodowego wskazującą pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednocześnie wykluczająca ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania wraz z dokumentem stwierdzającym nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa
- w przypadku złożenia wniosku o nadaniu numerów identyfikacyjnych w pojeździe marki "Sam" należy załączyć stosowne oświadczenie
- gdy składany jest wniosek o nadaniu numeru identyfikacyjnego VIN w pojeździe o ustalonym prawie własności prawomocnym orzeczeniem sądu – ww. orzeczenie
 
Wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej:                                                                  
- wniosek /poniżej/
- zaświadczenie ze stacji diagnostycznej, stwierdzające brak, utratę lub zniszczenie tabliczki znamionowej
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów przyjmuje się wniosek wraz z załącznikami
- decyzja wydawana jest w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
za wydanie decyzji administracyjnej - 10 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Czas załatwienia sprawy: do 7 dni od daty złożenia wniosku
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 20-22

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Dokonanie wpisu zastawu skarbowego:
- wniosek /poniżej/
- aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów ewentualnie zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazującego, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycja rejestru zastawów
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 
Dokonanie wykreślenia zastawu skarbowego:
- wniosek poniżej/
- odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów lub pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym nr pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się wpisu/wykreśla się wpis w dowodzie rejestracyjnym
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 20-22

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Dokonanie wpisu adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem:
- wniosek /poniżej/
- wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem
- faktura lub rachunek za montaż instalacji gazowej w pojeździe
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 
Dokonanie wykreślenia adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem:
- wniosek
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z zawartą informacją demontażu instalacji gazowej w pojeździe
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się wpisu w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu
Opłaty: Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata
Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 20-22

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Dokonanie wpisu/wykreślenie wpisu HAK, TAXI, L
- wniosek /poniżej/
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 
Dokonanie wpisu/wykreślenie wpisu VAT, CIT, PIT:
- wniosek /poniżej/
- dowód rejestracyjny
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów dokonuje się wpisu w dowodzie rejestracyjnym
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 20-22

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek /poniżej/
- dowód przeniesienia własności pojazdu tj. umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, faktura itp.
- w przypadku sprzedaży pojazdu za pośrednictwem komisu (na podstawie umowy komisowej) należy również przedstawić kopię faktury lub umowy sprzedaży pojazdu przez komis
- jeżeli dotychczasowym współwłaścicielem był bank, przy zgłoszeniu sprzedaży wymagany będzie także dokument, na podstawie którego bank zwrotnie przenosi własność (np. zwrotna umowa przeniesienia prawa własności)
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko 23
- zawiadomienie o zbyciu pojazdu właściciel/właściciele składają osobiście, po czym niezwłocznie następuje potwierdzenie faktu przyjęcia zgłoszenia zbycia (po przedłożeniu wymaganych dokumentów)
- UWAGA! zawiadomienia o zbyciu pojazdu można dokonać również  za  pośrednictwem  poczty lub drogą elektroniczną (np. platforma E-PUAP)
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 24-29

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wymiana tablic rejestracyjnych z powodu ich zagubienia lub zniszczenia:
- wniosek /poniżej/
- dowód rejestracyjny
- karta pojazdu, jeżeli była wydana
- tablica rejestracyjna/tablice rejestracyjne
- oświadczenie
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko nr 23
- po weryfikacji dokumentów wydaje się zalegalizowane stałe tablice rejestracyjne, pozwolenie czasowe na okres nie przekraczający 30 dni i nalepkę kontrolną na szybę
- informacje o możliwości odebrania stałego dowodu rejestracyjnego można uzyskać:
* telefonicznie pod nr 58 66 88 737 do 39
* osobiście - stanowisko nr 20 (informacja)
* na stronie internetowej: www.info-car.pl
- wydanie dowodu rejestracyjnego stałego, decyzji o stałej rejestracji pojazdu oraz karty pojazdu (jeżeli była wydana) następuje po zwrocie pozwolenia czasowego i okazaniu przez właściciela (właścicieli) pojazdu polisy OC, po wcześniejszej rezerwacji wizyty.
Opłaty: 1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłaty za rejestrację:
Opłatę za rejestrację należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045;
tablice rejestracyjne:
- na samochód- 80,00 zł.(2 tablice)
- na przyczepę- 40,00 zł (1 sztuka)
- na motocykl- 40,00 zł (1 sztuka)
- na motorower- 30,00 zł (1 sztuka)
- tablice indywidualne - 1 000,00 zł (2 sztuki)
- tablice indywidualne motocyklowe- 500,00 zł (1 sztuka)
- dowód rejestracyjny- 54,00 zł
- pozwolenie czasowe- 13,50 zł
- komplet znaków legalizacyjnych- 12,50 zł
- nalepka kontrolna- 18,50zł (dla pojazdów samochodowych wyjątkiem motocykli
3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
- dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
- pozwolenia czasowego - 0,50 zł
- zalegalizowanych tablic(tablicy)
- rejestracyjnej - 0,50 zł
- nalepki kontrolnej - 0,50 zł
Opłat dokonuje się w kasach na Sali Obsługi Mieszkańców-stanowiska A, B i C na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika referatu po przyjęciu wniosku.
Czas załatwienia sprawy: tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni
(termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni)
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - Półpiętro (pokój 59) Rejestracja pojazdów

W godzinach: 07:00 - 18:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) od 7.00 do 18.00 sobota od 8.00 do 14.00

Numer telefonu:
58 668-87-39
58 668-87-38
58 668-87-37
58 668-87-36
58 668-87-35

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek / formularz wniosku dostępny w pokoju 59 w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów lub na stronie internetowej Urzędu: www.gdynia.pl
- dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub nie posiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną (KRS lub CEIDG)
- wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon)
- poświadczenie zgodności Transportowego Dozoru Technicznego
- uprawnienia zatrudnionych diagnostów
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
- dokument potwierdzający, że przedsiębiorca nie jest podmiotem w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru można odebrać osobiście – stanowisko nr 20(informacja) lub może być dostarczone za pośrednictwem poczty
Opłaty: Opłata skarbowa:
- za dokonanie wpisu do rejestru – 412 zł
- pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Czas załatwienia sprawy: w terminie do 7 dni od złożenia wniosku
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Platforma ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/); Odbiór dowodu osobistego Sala Obsługi Mieszkańców - stanowisk: 16-19 - wydawanie dowodów osobistych

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku - wydawanie dowodów osobistych

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzającego profil zaufany ePUAP – zgodnie   z art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą następujące wymogi: aktualną, kolorową przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o dowodów osobistych, wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • w przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, zażądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polski ego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do obywatelstwa wnioskodawcy.
POUCZENIE dotyczące fotografii:
 • fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczpospolitej Polskiej 
 • fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wyżej wymienionych wymogów w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5 roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub otwartymi ustami.
Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.

Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego drogą elektroniczną nie spełnia wyżej wymienionych wymogów lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem przepisów ustawy. Odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej i posiada rygor natychmiastowej wykonalności
Sposób załatwienia sprawy: SKŁADANIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego przez internet należy posiadać profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego jest dostępny na platformie ePUAP lub przez Cyfrowy Urząd Miasta Gdyni

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:
 • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni,w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską,w imieniu której wniosek składa opiekun prawny
 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodna z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, do czasu wyjaśnienia niezgodności, danych tych nie przekazuje się ministrowi w celu spersonalizowania dowodu osobistego.

Po zrealizowaniu przesłąnego wniosku o wydanie dowodu osobistego każdy wniskodawca otrzymuje na konto ePUAP (indywidualną skrytkę) potwierdzenie złożenia wniosku.

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

Za pośrednictwem strony www.obywatel.gov.pl można sprawdzić czy nowy dowodów osobisty jest gotowy do odbioru.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, do którego został przesłany wniosek.

Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic (również rodzic niebędący wnioskodawcą) albo opiekun prawny.

Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic (również rodzic niebędący wnioskodawcą) albo kurator.

Przy odbiorze dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby małoletniej jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty.
Organ gminy przekazuje posiadaczowi dowodu osobistego, w którego warstwie elektronicznej zamieszczono certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, zabezpieczony dokument z kodem PUK przy odbiorze dowodu osobistego w siedzibie organu gminy lub w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.
Opłaty: Nie podlega
Czas załatwienia sprawy: 30 dni od daty złożenia wniosku – w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 16-19

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Formularz zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego
Sposób załatwienia sprawy: Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego odbywa się:
 • osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, w formie pisemnej, po wypełnieniu i podpisaniu własnoręcznym formularza przez osobę dokonująca zgłoszenia
 • w formie dokumentu elektronicznego do organu gminy, który wydał dowód osobisty, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, a w przypadku zgłoszenia przez osobę (rodzica, opiekuna prawnego, kuratora lub pełnomocnika), która dokonuje zgłoszenia w imieniu posiadacza dowodu osobistego, również podpisem osobistym
 • przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu posiadacza dowodu osobistego.
Opłaty: Nie podlega
Czas załatwienia sprawy: W dniu zgłoszenia
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 16-19

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych jest dobrowolny. Wniosek składa osoba pełnoletnia, posiadająca numer PESEL.
Wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych można złożyć:
- w urzędzie:
Do wniosku do RDK należy przygotować:
• dowód osobisty lub paszport,
• telefon lub tablet albo inne tego typu urządzenie – jeśli potwierdzasz dane
w RDK przy urzędniku. Dostaniesz na nie SMS-a lub e-maila z kodami do potwierdzenia twoich danych.
- przez internet:
Składając wniosek do RDK należy przygotować:
• login z hasłem do profilu zaufanego albo e-dowód,
• telefon komórkowy lub dostęp do skrzynki e-mail.
Sposób załatwienia sprawy: - w urzędzie: wniosek złożony w naszym urzędzie realizowany jest niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.
- przez internet: dane do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych przekazuje, aktualizuje lub usuwa samodzielnie osoba fizyczna przy użyciu usługi online udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji. Złożona informacja musi być podpisana podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk
Opłaty: Usługa jest bezpłatna
Czas załatwienia sprawy: - w urzędzie:
• po wpisaniu lub zmianie danych kontaktowych – będą one dostępne w RDK
od razu po ich potwierdzeniu kodem przez urzędnika.
• po usunięciu danych – zostaną one usunięte natychmiast. Nie trzeba ich potwierdzać (nie dostanie się żadnego kodu potwierdzającego).
- przez internet:
• po wpisaniu lub zmianie danych kontaktowych – będą one dostępne w RDK
od razu po ich potwierdzeniu kodem.
• po usunięciu danych – zostaną one usunięte natychmiast. Nie trzeba ich potwierdzać (nie dostanie się żadnego kodu potwierdzającego).
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowisko 12

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 • Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia dostępny w Punkcie Informacyjnym, w Referacie Dowodów Osobistych lub poniżej w pozycji "druki"
 • Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 • Dowód uiszczenia opłaty.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o zaświadczenie należy złożyć osobiście w Referacie Dowodów Osobistych przy stanowisku nr 12 lub za pośrednictwem Paczkomatu (https://urzad24.inpost.pl/umgdynia). Zaświadczenie trzeba odebrać osobiście.
Opłaty:
 • Opłata skarbowa 17 zł od zaświadczenia
 • Opłata skarbowa 5 zł (od każdej pełnej lub zaczętej stronicy) za poświadczenie zgodności kserokopii z akt dowodów osobistych.
Opłaty skarbowe płatne w kasach Urzędu lub przelewem na następujący rachunek Urzędu Miasta Gdyni: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni Nr : 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 z dopiskiem:   opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych.

Fakt nie wydania przez organ administracji publicznej zaśwadczenia, od którego uiszczono opłatę skarbową, stanowi podstawę żądania jej zwrotu. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, jej zwrot następował będzie na wniosek zainteresowanego.
Czas załatwienia sprawy: Do 7 dni od daty złożenia wniosku.
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 16-19

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 • Wypełniony wniosek o udostępnienie danych
 • Dowód uiszczenia opłaty
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 • Dokument pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika
 • Dokument potwierdzający interes prawny, jeżeli interes prawny stanowi uzasadnienie ubiegania się o udostępnienie danych.
Sposób załatwienia sprawy:
 • Wnioskodawca wskazuje we wniosku o udostępnienie danych jedynie te dane, których wniosek dotyczy, które są mu znane i które pozwolą na ich wyszukanie
 • W przypadku powołania się na interes prawny wnioskodawca jest obowiązany wskazać przepis prawa, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia dokumentacji
 • Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, o których mowa w art. 56 pkt 1, 3, 4 ustawy o dowodach osobistych, dotyczących tej osoby przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych
 • Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Opłaty: 31 zł płatne w kasach urzędu po wydaniu dyspozycji przez osobę przyjmującą wniosek lub przelewem na nastepujący rachunek Urzędu Miasta Gdyni: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni Nr 80 1440 1026 0000 0000 0033 4979 z dopiskiem: wniosek o udostępnienie danych - Referat Dowodów Osobistych.
Czas załatwienia sprawy: Do 7 dni od daty złożenia wniosku.
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 16-19

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 • Wypełnione zawiadomienie o znalezieniu dowodu osobistego - można pobrać, na każdym stanowisku w Referacie Dowodów Osobistych lub poniżej w pozycji "druki"
 • Znaleziony dowód osobisty.
Sposób załatwienia sprawy: Obsługa interesantów odbywa się według kolejności pobranych numerów z dyspensera do stanowisk dowodów osobistych (nr 12-19)
Opłaty: Nie podlega
Czas załatwienia sprawy: W dniu zgłoszenia
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 16-19

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wypełniony druk „Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego” dostępny w Punkcie Informacyjnym, w Referacie Dowodów Osobistych lub poniżej w pozycji "druki".
Sposób załatwienia sprawy:
 • Obsługa interesanta odbywa się według kolejności pobranych numerów z dyspensera do stanowisk dowodów osobistych (nr 12-18)
 • Zgłoszenie, o którym powyżej mowa, można dokonać w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego jest dostępny na platformie ePUAP.
 • Po przyjęciu zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się stronie zaświadczenie.
Opłaty: Nie podlega
Czas załatwienia sprawy: W dniu zgłoszenia
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 16-19

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 • wypełniony wniosek (czytelnie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem) dostępny w Punkcie Informacyjnym, w Referacie Dowodów Osobistych lub poniżej w pozycji "druki"
 • aktualna, kolorowa fotografia przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się  o dowód osobisty, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku   na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek
 • posiadany dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość
 • w przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, zażądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do obywatelstwa wnisokodawcy,
 • tożsamość osoby organ może potwierdzić na podstawie innych dokumentów zawierających fotografię, przedłożonych przez osobę, która ubiega się o wydanie dowodu osobistego.
POUCZENIE dotyczące fotografii:
 • fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczpospolitej Polskiej
 • fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wyżej wymienionych wymogów w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5 roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub otwartymi ustami.
Sposób załatwienia sprawy: SKŁADANIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:
 • Osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny
 • Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców
 • Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny
 • Osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom, o których mowa powyżej jest wymagana obecność osoby małoletniej jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

O niemożności złożenia wniosku spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością, lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

W powyższej sytuacji gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodna z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, do czasu wyjaśnienia niezgodności, danych tych nie przekazuje się ministrowi w celu spersonalizowania dowodu osobistego.

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

Za pośrednictwem strony www.obywatel.gov.pl można sprawdzić czy nowy dowodów osobisty jest gotowy do odbioru.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic (również rodzic niebędący wniskodawcą) albo opiekun prawny.

Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic (również rodzic niebędący wnioskodawcą) albo kurator.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, jeżeli osoba ta nie była obecna przy składaniu wniosku.

Odbiór dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną niedającą się pokonać przeszkodę.

Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli był wydany cudzoziemcowi i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.

Organ gminy przekazuje posiadaczowi dowodu osobistego, w którego warstwie elektronicznej zamieszczono certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego , zabezpieczony dokument z kodem PUK przy odbiorze dowodu osobistego w siedzibie organu gminy lub w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.
Opłaty: Nie podlega
Czas załatwienia sprawy: 30 dni od daty złożenia wniosku – z możliwością przedłużenia terminu w trybie art.36 k.p.a.
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 16-19

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 • wypełniony wniosek (czytelnie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem) dostępny w Punkcie Informacyjnym, w Referacie Dowodów Osobistych lub poniżej w pozycji "druki"
 • aktualna, kolorowa fotografia przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, odzwierciedlająca sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości , wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o dowód osobisty, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek
 • dowód osobisty w przypadku dowodu uszkodzonego
 • dokonując zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych w urzędzie lub w formie dokumentu elektronicznego należy przedstawić lub dołączyć potwierdzenie:
  - złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenie dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego lub dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ,
  albo
  - decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) stwierdzającą naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego,
 • w przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, zażądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do obywatelstwa wnioskodawcy
 • tożsamość osoby organ może potwierdzić na podstawie innych dokumentów zawierających fotografię, przedłożonych przez osobę, która ubiega się o wydanie dowodu osobistego.
POUCZENIE dotyczące fotografii:
 • fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę   z nakryciem głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczpospolitej Polskiej
 • fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wyżej wymienionych wymogów w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5 roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub otwartymi ustami.
Sposób załatwienia sprawy: SKŁADANIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu przebywający poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dowolnej placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej.
Zgłoszenie, o którym powyżej mowa, można dokonać w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W przypadku czasowej utraty kontroli nad swoim dowodem osobistym , można zawiesić certyfikaty w warstwie elektronicznej dowodu, bez konieczności unieważniania dowodu. Zgłoszenie zawieszenia można dokonać osobiście w urzędzie lub drogą elektroniczną na stronie www.obywatel.gov.pl. Zawieszenie certyfikatów powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego na okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia.
Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów, certyfikaty i dowód osobisty zostaną unieważnione z mocy prawa.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:
 • Osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny
 • Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską,w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców
 • Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny
 • Osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom, o których mowa powyżej jest wymagana obecność osoby małoletniej jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

O niemożności złożenia wniosku spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością, lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
W powyższej sytuacji gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę     oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, do czasu wyjaśnienia niezgodności, danych tych nie przekazuje się ministrowi w celu spersonalizowania dowodu osobistego.

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

Za pośrednictwem strony www.obywatel.gov.pl można sprawdzić czy nowy dowodów osobisty jest gotowy do odbioru.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic (również rodzic niebędący wnioskodawcą) albo opiekun prawny.

Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzi (również rodzic niebędący wnioskodawcą) albo kurator.

Odbiór dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób , których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną niedającą się pokonać przeszkodę.

Organ gminy przekazuje posiadaczowi dowodu osobistego, w którego warstwie elektronicznej zamieszczono certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego , zabezpieczony dokument z kodem PUK przy odbiorze dowodu osobistego w siedzibie organu gminy lub w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.
Opłaty: Nie podlega
Czas załatwienia sprawy: 30 dni od daty złożenia wniosku – z możliwością przedłużenia terminu w trybie art.36 k.p.a.
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 16-19

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 • wypełniony wniosek (czytelnie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem) dostępny w Punkcie Informacyjnym, w Referacie Dowodów Oosbistych lub poniżej w pozycji "druki"
 • aktualna, kolorowa fotografia przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się  o dowód osobisty, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku    na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek
 • dotychczasowy dowód osobisty
 • w przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, zażądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwalub w przypadku uzasadnionych watpliwości co do obywatelstwa wnioskodawcy
 • tożsamość osoby organ może potwierdzić na podstawie innych dokumentów zawierających fotografię, przedłożonych przez osobę, która ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

POUCZENIE dotyczące fotografii:
 • fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę   z nakryciem głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczpospolitej Polskiej
 • fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wyżej wymienionych wymogów w zakresie wizerunku , a także fotografia dziecka do 5 roku życia , może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami , innym niż naturalny wyrazem twarzy lub otwartymi ustami.
Sposób załatwienia sprawy: SKŁADANIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:
 • Osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni,w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny
 • Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską,w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców
 • Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską,w imieniu której wniosek składa opiekun prawny
 • Osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom, o których mowa powyżej jest wymagana obecność osoby małoletniej jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

O niemożności złożenia wniosku spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością, lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

W powyższej sytuacji gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodna z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, do czasu wyjaśnienia niezgodności, danych tych nie przekazuje się ministrowi w celu spersonalizowania dowodu osobistego.

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

Za pośrednictwem strony www.obywatel.gov.pl można sprawdzić czy nowy dowodów osobisty jest gotowy do odbioru.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic (również rodzic niebędący wnioskodawcą) albo opiekun prawny.

Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic (również rodzic niebędący wnioskodawcą) albo kurator.

Odbiór dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną niedającą się pokonać przeszkodę.

Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty.

Organ gminy przekazuje posiadaczowi dowodu osobistego, w którego warstwie elektronicznej zamieszczono certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego , zabezpieczony dokument z kodem PUK przy odbiorze dowodu osobistego w siedzibie organu gminy lub w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.
Opłaty: Nie podlega
Czas załatwienia sprawy: 30 dni od daty złożenia wniosku – z możliwością przedłużenia terminu w trybie art.36 k.p.a.
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 16-19

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 • wypełniony wniosek (czytelnie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem) dostępny w Punkcie Informacyjnym, w Referacie Dowodów Oosbistych lub poniżej w pozycji "druki"
 • aktualna, kolorowa fotografia przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się  o dowód osobisty, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku    na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek
 • dotychczasowy dowód osobisty
 • w przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, zażądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwalub w przypadku uzasadnionych watpliwości co do obywatelstwa wnioskodawcy
 • tożsamość osoby organ może potwierdzić na podstawie innych dokumentów zawierających fotografię, przedłożonych przez osobę, która ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

POUCZENIE dotyczące fotografii:
 • fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę   z nakryciem głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczpospolitej Polskiej
 • fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wyżej wymienionych wymogów w zakresie wizerunku , a także fotografia dziecka do 5 roku życia , może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami , innym niż naturalny wyrazem twarzy lub otwartymi ustami.
Sposób załatwienia sprawy: SKŁADANIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:
 • Osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni,w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny
 • Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską,w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców
 • Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską,w imieniu której wniosek składa opiekun prawny
 • Osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom, o których mowa powyżej jest wymagana obecność osoby małoletniej jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

O niemożności złożenia wniosku spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością, lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

W powyższej sytuacji gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodna z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, do czasu wyjaśnienia niezgodności, danych tych nie przekazuje się ministrowi w celu spersonalizowania dowodu osobistego.

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

Za pośrednictwem strony www.obywatel.gov.pl można sprawdzić czy nowy dowodów osobisty jest gotowy do odbioru.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic (również rodzic niebędący wnioskodawcą) albo opiekun prawny.

Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic (również rodzic niebędący wnioskodawcą) albo kurator.

Odbiór dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną niedającą się pokonać przeszkodę.

Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty.

Organ gminy przekazuje posiadaczowi dowodu osobistego, w którego warstwie elektronicznej zamieszczono certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego , zabezpieczony dokument z kodem PUK przy odbiorze dowodu osobistego w siedzibie organu gminy lub w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.
Opłaty: Nie podlega
Czas załatwienia sprawy: 30 dni od daty złożenia wniosku – z możliwością przedłużenia terminu w trybie art.36 k.p.a.
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 16-19

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 • wypełniony wniosek (czytelnie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem) dostępny w Punkcie Informacyjnym, Referacie Dowodów Osobistych lub poniżej w pozycji "druki"
 • aktualna, kolorowa fotografia przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się  o dowód osobisty , wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku  na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek
 • w przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, zażądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do obywatelstwa polskiego
 • tożsamość osoby organ może potwierdzić na podstawie innych dokumentów zawierających fotografię, przedłożonych przez osobę, która ubiega się o wydanie dowodu osobistego.
POUCZENIE dotyczące fotografii:
 • fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę   z nakryciem głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczpospolitej Polskiej
 • fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wyżej wymienionych wymogów w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5 roku życia , może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub otwartymi ustami.
Sposób załatwienia sprawy: SKŁADANIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:
 • Osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny
 • Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców
 • Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny
 • Osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom, o których mowa powyżej jest wymagana obecność osoby małoletniej jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

W przypadku niemożności złożenia wniosku z powodu choroby lub niepełnosprawności,lub inną niedającą się pokonać przeszkodą osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

W powyższej sytuacji gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodna z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, do czasu wyjaśnienia niezgodności, danych tych nie przekazuje się ministrowi w celu spersonalizowania dowodu osobistego.

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

Za pośrednictwem strony www.obywatel.gov.pl można sprawdzić czy nowy dowodów osobisty jest gotowy do odbioru.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic (również rodzic niebędący wnisokodawcą) albo opiekun prawny.

Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic (również rodzic niebędący wnisokodawcą) albo kurator.

Odbiór dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób , których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną niedającą się pokonać przeszkodę.

Organ gminy przekazuje posiadaczowi dowodu osobistego, w którego warstwie elektronicznej zamieszczono certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, zabezpieczony dokument z kodem PUK przy odbiorze dowodu osobistego w siedzibie organu gminy lub w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.
Opłaty: Nie podlega
Czas załatwienia sprawy: 30 dni od daty złożenia wniosku – z możliwością przedłużenia terminu w trybie art.36 k.p.a.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Wiśniewski
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 25.06.2020
Data udostępnienia informacji: 26.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2021 11:21 Korekta Michał Kowalski
10.05.2021 11:19 Aktualizacja treści Michał Kowalski
30.04.2021 14:34 Aktualizacja treści Michał Kowalski
12.02.2021 08:18 Korekta Michał Kowalski
05.01.2021 14:21 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
05.01.2021 14:11 Aktualizacja treści Michał Kowalski
05.01.2021 14:07 Aktualizacja treści Michał Kowalski
21.12.2020 13:39 Korekta Michał Kowalski
21.12.2020 08:25 Aktualizacja treści Michał Kowalski
03.11.2020 14:46 Aktualizacja treści Michał Kowalski
12.10.2020 15:27 Korekta Michał Kowalski
12.10.2020 15:27 Korekta Michał Kowalski
12.10.2020 10:07 Korekta Michał Kowalski
12.10.2020 09:08 Korekta Michał Kowalski
12.10.2020 08:21 Korekta Michał Kowalski
12.10.2020 08:18 Korekta Michał Kowalski
12.10.2020 08:14 Korekta Michał Kowalski
21.09.2020 10:28 Aktualizacja treści Michał Kowalski
09.09.2020 13:02 Korekta Michał Kowalski
07.09.2020 17:50 Aktualizacja treści Michał Kowalski
07.09.2020 10:14 Korekta Michał Kowalski
07.09.2020 10:14 Korekta Michał Kowalski
07.09.2020 08:57 Korekta Michał Kowalski
26.06.2020 11:30 Korekta Michał Kowalski
26.06.2020 11:26 Korekta Michał Kowalski
26.06.2020 11:22 Korekta Michał Kowalski
26.06.2020 10:01 Korekta Michał Kowalski
26.06.2020 09:59 Korekta Michał Kowalski
26.06.2020 09:59 Korekta Michał Kowalski
26.06.2020 09:58 Korekta Michał Kowalski
25.06.2020 15:15 Korekta Michał Kowalski
25.06.2020 14:23 Korekta Michał Kowalski
25.06.2020 14:23 Korekta Michał Kowalski
25.06.2020 10:11 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
25.06.2020 09:16 Korekta Michał Kowalski
25.06.2020 09:14 Korekta Michał Kowalski