Rekrutacja 2020/2021

Strona do logowania:
https://nabor-pomorze.edu.com.pl

REKRUTACJA 2020/2021
ZARZĄDZENIE Nr 3/2020
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 31 stycznia 2020


w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych
dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa
w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych
szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny
2020/2021
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych szkół
podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych,
o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych
branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa pomorskiego
stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang

Załącznik – Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa
w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych
w województwie pomorskim.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Szafranek
Wprowadził informację: Barbara Marciniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Marciniak
Data wytworzenia informacji: 01.04.2020
Data udostępnienia informacji: 01.04.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.10.2021 09:51 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
19.10.2021 14:21 Aktualizacja treści Barbara Marciniak
19.10.2021 13:58 Aktualizacja treści Barbara Marciniak