Rekrutacja 2019/2020

Strona do logowania:
https://nabor-pomorze.edu.com.pl


REKRUTACJA 2019/2020 – Zarządzenie nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty

ZARZĄDZENIE Nr  4 /2019
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2019/2020
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000,1290, 1669, 2245) w związku z art. 149, art. 155, art. 165, art. 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, z 2018 r. poz. 2245)
zarządzam co następuje:
§1
Ustala się na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2019/2020 terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów: do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych – trzyletniego liceum, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum; do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych – czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami szkoły podstawowej – załącznik nr 1.
§2
Ustala się na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2019/2020  terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych – załącznik  nr 2.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Pomorski Kurator Oświaty
dr Monika Kończyk

Załącznik nr 1 – Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, na terenie województwa pomorskiego
Załącznik nr 2 – Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół policealnych i szkół dla dorosłych, na terenie województwa pomorskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Szafranek
Wprowadził informację: Monika _Luks
Ostatnio zmodyfikował: Monika Luks
Data wytworzenia informacji: 15.03.2019
Data udostępnienia informacji: 15.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.04.2019 12:08 Aktualizacja treści Monika Luks
24.04.2019 12:08 Aktualizacja treści Monika Luks
20.03.2019 13:53 Zmiana załącznika Monika Luks
20.03.2019 13:50 Zmiana załącznika Monika Luks
15.03.2019 14:15 zatwierdzenie Michał Kowalski
15.03.2019 13:58 Aktualizacja treści Monika Luks
15.03.2019 13:56 Dodanie informacji Monika Luks